Склонение существительных мужского рода. Единственное число. Падежи: Nominativ, Genitiv, Akuzativ
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Склонение существительных мужского рода. Единственное число. Падежи: Nominativ, Genitiv, Akuzativ

Видео speakASAP
Видео speakASAP
Видео speakASAP
Видео speakASAP

Падежи:
Nominativ (1. Pád) Кто? Что?
Genitiv (2. Pád) Кого? Чего?
Akuzativ (4. Pád) Кого? Что?

К существительным мужского рода в чешском языке относятся существительные, которые заканчиваются на:

 • твёрдый согласный: brambor, pilot, dům, pes
 • на мягкий согласный: nůž, konec, boj, kříž
 • некоторые одушевлённые существительные, оканчивающиеся на гласный: neposeda, přednosta, škůdce, soudce

Мужской род в чешском языке делится на одушевленные и неодушевленные существительные. Это сказывается на окончаниях существительных, когда мы работаем с падежами. Женский и средний на одушевленные и неодушевленные не делятся.

Сейчас мы разберемся с единственным числом и только с тремя падежами, потому что вопросы падежей совпадают, и так легче запомнить окончания.

Единственное число. Одушевленные

Kdo? Co?
Кто? Что?
pán muž předseda soudce Jiří
Koho? Čeho?
Кого? Чего?
pána muže předsedy soudce Jiřího
Koho? Co?
Кого? Что?
pána muže předsedu soudce Jiřího

По примеру слова pán будут склоняться слова: syn, právník, lev, student, president, voják.

По примеру слова muž будут склоняться слова: ředitel, držitel, uklízeč, cizinec, rodič.

По примеру слова předseda будут склоняться слова: bandita, starosta, kolega, hrdina, policista.

По примеру слова soudce будут склоняться слова: správce, dárce, zrádce, vládce, průvodce.

По примеру слова Jiří будут склоняться слова: krejčí, průvodčí, vedoucí, výpravčí, dozorčí.

Единственное число. Неодушевленные

Kdo? Co?
Кто? Что?
hrad stroj
Koho? Čeho?
Кого? Чего?
hradu
lesa
stroje
Koho? Co?
Кого? Что?
hrad stroj

По примеру слова hrad будут склоняться слова: most, strom, obchod, pas, stůl, balkon.

По примеру слова stroj будут склоняться слова: počítač, cíl, míč, klíč, čaj, měsíc.

Теперь, чтобы еще рациональнее использовать наше время, мы перед этими существительными в этих трех падежах поставим прилагательное и посмотрим, какие окончание оно принимает.

Из нашего первого урока курса «Чешский язык за 7 уроков» мы знаем, что для мужского рода характерно окончание -ý: unavený, milý, klidný. Это т.н. «твердое прилагательное» — оно заканчивается на твердое -ý. Таких прилагательных большинство.

Есть еще т.н. «мягкое прилагательное» — для него характерно мягкое окончание -í. Наиболее употребляемые прилагательные этой группы: mobilní, právní, cizí, krajní, denní, noční, místní, lokální, státní, poslední, finanční, ostatní, první, třetí.

У всех остальных числительных (кроме první — первый, třetí — третий) окончание в мужском роде будет -ý.

Подробнее в теме Порядковые числительные в чешском языке.

С прилагательными все очень просто.
Вводим их в наши таблички и получаем:

Kdo? Co?
Кто? Что?
mladý/ cizí pán muž předseda soudce Jiří
Koho? Čeho?
Кого? Чего?
mladého/ cizího pána muže předsedy soudce Jiřího
Koho? Co?
Кого? Что?
mladého/ cizího pána muže předsedu soudce Jiřího

Если вы обратили внимание, то окончания существительного Jiří совпадает с окончаниями прилагательного cizí. Такие общие черты помогают лучше разобраться и запомнить работу с этой темой.

Kdo? Co?
Кто? Что?
velký/ první hrad stroj
Koho? Čeho?
Кого? Чего?
velkého/ prvního hradu
lesa
stroje
Koho? Co?
Кого? Что?
velký/ první hrad stroj

Склонение существительного den — день:

Kdo? Co?
Кто? Что?
velký/ první den
Koho? Čeho?
Кого? Чего?
velkého/ prvního dne
Koho? Co?
Кого? Что?
velký/ první den

Как и в русском, падежам соответствуют разные предлоги.

Кого? Чего? (Genitiv = 2. pád)

od — odcházím od muže (ухожу от мужа)
do — do lesa (в лес), čekat do pátku (ждать до пятницы)
bez — bez partnera (без партнёра)
krom(ě) — kromě manžela (кроме мужа)
místo — místo hrachu je čočka (вместо гороха чечевица)
podle — podle zákonu (согласно закону)
podél / kolem — kolem hradu (вокруг крепости)
okolo — okolo zámku (около / вокруг замка)
u — u domu (у дома)
vedle — zastávka vedle obchodu (остановка возле магазина)
během — během víkendu (в течении выходных)
pomocí — pomocí šroubováku (с помощью отвёртки)
za — za krále Klacka (при царе Горохе)

Кого? Что?(Akuzativ = 4. pád)

pro — dárek pro muže (подарок для мужчины)
před — posuň stůl před gauč (подвинь стол перед диваном)
mimo (мимо, вне чего-то, кроме, помимо кого-то/чего-то, кроме, сверх чего-то) — mimo provoz (не работает), mimo záznam (не для записи), mimo otce (кроме отца)
na — polož to na stůl (положи это на стол)
pod(e) — spadl pod stůl (упал под стол)
o — zvýšit o 1 stupeň (повысить на 1 уровень), boj o pohár (бой за кубок)
po — jsem po pás ve vodě (я по пояс в воде)
v — věřit v mír (верить в мир)

Упражнения

Упражнение №1

 1. Karel je dobr učitel. (mladý) (dobrý – хороший; učitel – учитель)
 2. To je bramborov knedlík. (první) (bramborový – картофельный; knedlík – кнедлик)
 3. Vedle místn obchodu je dětské hřiště. (cizí) (místní – местный; obchod – магазин; dětský – детский; hřiště – площадка)
 4. Syn je bez táty smutn. (mladý) (syn – сын; smutný – грустный; táta – папа)
 5. Máme velk rodinn dům. (velký ) (velký – большой; rodinný – семейный; dům – дом)
 6. Příšt pátek jedeme na firemn večírek. (první) (příští – следующий; pátek – пятница; firemní – фирменный; večírek – вечеринка)
 7. Nový student je velmi poctiv. (mladý) (student – студент; velmi – очень; poctivý – старательный)
 8. Nastupujeme do mezinárodn vlaku. (první) (mezinárodní – международный; vlak – поезд)
 9. O koncertě vím od dobr kamaráda. (mladý) (koncert – концерт; kamarád – друг)
 10. Mám krásn dárek pro mladš bratra. (cizí) (mladý) (krásný – красивый; dárek – подарок; mladší – младший; bratr – брат)
 11. Koupíme si digitáln fotoaparát. (první) (digitální – цифровой; fotoaparát – фотоаппарат)
 12. Naproti obchodn domu je moderní kino. (první) (obchodní – торговый; moderní – современный)
 13. Stará se o nemocn syna. (mladý) (syn – сын; nemocný – больной)
 14. Díváme se na zajímav seriál. (velký ) (zajímavý – интересный; seriál – сериал)
 15. Potřebuji mobiln telefon. (první) (mobilní – мобильный; telefon – телефон)
 16. Manžel je velmi inteligentn a vzdělan muž. (cizí) (mladý) (manžel – муж; inteligentní – умный; vzdělaný – образованный)
 17. Přeji ti hezk víkend. (velký ) (hezký – хороший; víkend – выходные)
 18. Ředitel pochválil poctiv kolegu. (mladý) (ředitel – директор; kolega – коллега)
 19. Kolem star rybníku jsou velké stromy. (velký ) (rybník – пруд, ставок; strom – дерево)
 20. Budeme tady do příšt čtvrtku. (první) (tady – здесь; příští – следующий; čtvrtek – четверг)
 21. Kdy budu mít voln den? (velký) (volný – свободный; den – день)
 22. Vedle dětsk domu je pěkn park. (velký) (dětský – детский; dům – дом; pěkný – милый, красивый; park – парк)
 23. Půjdeme do knižn obchodu pro dárek. (první) (knižní – книжный; dárek – подарок)
 24. Kromě cestovn pasu musíme mít pojištění. (první) (cestovní pas – загран паспорт; pojištění – страховка)
 25. Bez bankovn účtu se neobejdu. (první) (bankovní – банковский, účet – счет)
 26. Potřebuji se dostat na pracovn počítač. (první) (pracovní – рабочий; počítač – компьютер)
 27. Má červen diplom. (velký) (červený – красный; diplom – диплом)
 28. Musíš použít rusko-německ slovník. (velký) (slovník – словарь)
 29. Máš papírov kapesník? (velký) (papírový – бумажный; kapesník – платок)
 30. Podle nov zákonu se nesmí kouřit na zastávkách. (velký) (nový – новый; zákon – закон; kouřit – курить; zastávka – остановка)

Упражнение №2

 1. Karel je dobrý učitel. (muž) (dobrý – хороший; učitel – учитель)
 2. To je bramborový knedlík. (hrad) (bramborový – картофельный; knedlík – кнедлик)
 3. Vedle místního obchod je dětské hřiště. (hrad) (místní – местный; obchod – магазин; dětský – детский; hřiště – площадка)
 4. Syn je bez tát smutný. (muž) (předseda) (syn – сын; smutný – грустный; táta – папа)
 5. Máme velký rodinný dům. (hrad) (velký – большой; rodinný – семейный; dům – дом)
 6. Příští pátek jedeme na firemní večírek. (hrad) (příští – следующий; pátek – пятница; firemní – фирменный; večírek – вечеринка)
 7. Nový student je velmi poctivý. (pán) (student – студент; velmi – очень; poctivý – старательный)
 8. Nastupujeme do mezinárodního vlak. (hrad) (mezinárodní – международный; vlak – поезд)
 9. O koncertě vím od dobrého kamarád. (pán) (koncert – концерт; kamarád – друг)
 10. Mám krásný dárek pro mladšího bratr. (hrad) (pán) (krásný – красивый; dárek – подарок; mladší – младший; bratr – брат)
 11. Koupíme si digitální fotoaparát. (hrad) (digitální – цифровой; fotoaparát – фотоаппарат)
 12. Naproti obchodnímu dom je moderní kino. (hrad) (obchodní – торговый; moderní – современный)
 13. Stará se o nemocného syn. (pán) (syn – сын; nemocný – больной)
 14. Díváme se na zajímavý seriál. (hrad) (zajímavý – интересный; seriál – сериал)
 15. Potřebuji mobilní telefon. (hrad) (mobilní – мобильный; telefon – телефон)
 16. Manžel je velmi inteligentní a vzdělaný muž. (muž) (manžel – муж; inteligentní – умный; vzdělaný – образованный)
 17. Přeji ti hezký víkend. (hezký – хороший; víkend – выходные)
 18. Ředitel pochválil poctivého koleg. (muž) (předseda) (ředitel – директор; kolega – коллега)
 19. Kolem starého rybník jsou velké stromy. (hrad) (rybník – пруд, ставок; strom – дерево)
 20. Budeme tady do příštího čtvrtk. (hrad) (tady – здесь; příští – следующий; čtvrtek – четверг)
 21. Kdy budu mít volný den? (den) (volný – свободный; den – день)
 22. Vedle dětského dom je pěkný park. (hrad) (dětský – детский; dům – дом; pěkný – красивый, милый; park – парк)
 23. Půjdeme do knižního obchod pro dárek. (hrad) (knižní – книжный; dárek – подарок)
 24. Kromě cestovního pas musíme mít pojištění. (hrad) (cestovní pas – загран паспорт; pojištění – страховка)
 25. Bez bankovního účt se neobejdu. (hrad) (bankovní – банковский, účet – счет)
 26. Potřebuji se dostat na pracovní počítač. (stroj) (pracovní – рабочий; počítač – компьютер)
 27. Má červený diplom. (hrad) (červený – красный; diplom – диплом)
 28. Musíš použít rusko-německý slovník. (hrad) (slovník – словарь)
 29. Máš papírový kapesník? (hrad) (papírový – бумажный; kapesník – платок)
 30. Podle nového zákon se nesmí kouřit na zastávkách. (hrad) (nový – новый; zákon – закон; kouřit – курить; zastávka – остановка)

Упражнение №3

Переведите на русский язык

 1. Máme dobrého učitele.
 2. Na oběd chci bramborový guláš.
 3. Dětské hřiště se nachází vedle místního obchodu.
 4. Kluk je bez táty smutný.
 5. Náš dům je malý, ale krásný.
 6. Firemní večírek bude příští pátek.
 7. Máme nového poctivého studenta.
 8. Mezinárodní vlak je už tady.
 9. Bez kamaráda nepůjdu na dnešní koncert.
 10. Mladší bratr mi dal krásný dárek.
 11. Odjeli jsme bez digitálního fotoaparátu.
 12. Obchodní dům je naproti moderního kina.
 13. Minulý týden byl syn nemocný.
 14. Nový seriál je zajímavý.
 15. Zavolej mi na mobilní telefon.
 16. Karel je velmi inteligentní a vzdělaný člověk.
 17. Přeji Vám krásný víkend.
 18. Máme dobrého ředitele.
 19. Byli jsme na procházce kolem velkého rybníka.
 20. Zůstaneme doma do příštího pátku.
 21. To je první volný den v měsíci.
 22. U domu se nachází velký lipový park.
 23. Stojíme vedle knižního obchodu.
 24. Nemůžeme odjet bez cestovního pasu.
 25. Potřebuji otevřít bankovní účet.
 26. Tady mám pracovní počítač.
 27. Vedle červeného diplomu má velký obraz.
 28. Neobejdu se bez rusko-německého slovníku.
 29. Krém je vedle papírového kapesníku.
 30. Dnes byl vydán nový zákon.
 1. Karel je dobrý učitel. (dobrý — хороший, učitel — учитель)
 2. To je bramborový knedlík. (bramborový — картофельный, knedlík — кнедлик)
 3. Vedle místního obchodu je dětské hřiště. (místní — местный, obchod — магазин, dětský — детский, hřiště – площадка)
 4. Syn je bez táty smutný. (syn — сын, smutný — грустный, táta — папа)
 5. Máme velký rodinný dům. (velký — большой, rodinný — семейный, dům — дом)
 6. Příští pátek jedeme na firemní večírek. (příští — следующий, pátek — пятница, firemní — фирменный, večírek – вечеринка)
 7. Nový student je velmi poctivý. (student — студент, velmi — очень, poctivý — старательный)
 8. Nastupujeme do mezinárodního vlaku. (mezinárodní — международный, vlak — поезд)
 9. O koncertě vím od dobrého kamaráda. (koncert — концерт, kamarád — друг)
 10. Mám krásný dárek pro mladšího bratra. (dárek — подарок, mladší — младший, bratr — брат)
 11. Koupíme si digitální fotoaparát. (digitální — цифровой, fotoaparát — фотоаппарат)
 12. Naproti obchodnímu domu je moderní kino. (obchodní — торговый, moderní — современный)
 13. Stará se o nemocného syna. (syn — сын, nemocný — больной)
 14. Díváme se na zajímavý seriál. (zajímavý — интересный, seriál — сериал)
 15. Potřebuji mobilní telefon. (mobilní — мобильный, telefon — телефон)
 16. Manžel je velmi inteligentní a vzdělaný muž. (manžel — муж, inteligentní — умный, vzdělaný — образованный)
 17. Přeji ti hezký víkend. (hezký — хороший, krásný — красивый, víkend — выходные)
 18. Ředitel pochválil poctivého kolegu. (ředitel — директор, kolega — коллега)
 19. Kolem starého rybníku jsou velké stromy. (rybník — пруд, ставок, strom — дерево)
 20. Budeme tady do příštího čtvrtku. (tady — здесь, příští — следующий, čtvrtek — четверг)
 21. Kdy budu mít volný den? (volný — свободный, den — день)
 22. Vedle dětského domu je pěkný park. (dětský — детский, dům — дом, красивый, милый — pěkný, park — парк)
 23. Půjdeme do knižního obchodu pro dárek. (knižní — книжный, dárek — подарок)
 24. Kromě cestovního pasu musíme mít pojištění. (cestovní pas — загран паспорт, pojištění — страховка)
 25. Bez bankovního účtu se neobejdu. (bankovní — банковский, účet — счет)
 26. Potřebuji se dostat na pracovní počítač. (pracovní — рабочий, počítač — компьютер)
 27. Má červený diplom. (červený — красный, diplom — диплом)
 28. Musíš použít rusko-německý slovník. (slovník — словарь)
 29. Máš papírový kapesník? (papírový — бумажный, kapesník — платок)
 30. Podle nového zákonu se nesmí kouřit na zastávkách. (nový — новый, zákon — закон, kouřit — курить, zastávka – остановка)
 1. Karel je dobrý učitel. (dobrý — хороший, učitel — учитель)
 2. To je bramborový knedlík. (bramborový — картофельный, knedlík — кнедлик)
 3. Vedle místního obchodu je dětské hřiště. (místní — местный, obchod — магазин, dětský — детский, hřiště – площадка)
 4. Syn je bez táty smutný. (syn — сын, smutný — грустный, táta — папа)
 5. Máme velký rodinný dům. (velký — большой, rodinný — семейный, dům — дом)
 6. Příští pátek jedeme na firemní večírek. (příští — следующий, pátek — пятница, firemní — фирменный, večírek – вечеринка)
 7. Nový student je velmi poctivý. (student — студент, velmi — очень, poctivý — старательный)
 8. Nastupujeme do mezinárodního vlaku. (mezinárodní — международный, vlak — поезд)
 9. O koncertě vím od dobrého kamaráda. (koncert — концерт, kamarád — друг)
 10. Mám krásný dárek pro mladšího bratra. (dárek — подарок, mladší — младший, bratr — брат)
 11. Koupíme si digitální fotoaparát. (digitální — цифровой, fotoaparát — фотоаппарат)
 12. Naproti obchodnímu domu je moderní kino. (obchodní — торговый, moderní — современный)
 13. Stará se o nemocného syna. (syn — сын, nemocný — больной)
 14. Díváme se na zajímavý seriál. (zajímavý — интересный, seriál — сериал)
 15. Potřebuji mobilní telefon. (mobilní — мобильный, telefon — телефон)
 16. Manžel je velmi inteligentní a vzdělaný muž. (manžel — муж, inteligentní — умный, vzdělaný — образованный)
 17. Přeji ti hezký víkend. (hezký — хороший, krásný — красивый, víkend — выходные)
 18. Ředitel pochválil poctivého kolegu. (ředitel — директор, kolega — коллега)
 19. Kolem starého rybníku jsou velké stromy. (rybník — пруд, ставок, strom — дерево)
 20. Budeme tady do příštího čtvrtku. (tady — здесь, příští — следующий, čtvrtek — четверг)
 21. Kdy budu mít volný den? (volný — свободный, den — день)
 22. Vedle dětského domu je pěkný park. (dětský — детский, dům — дом, красивый, милый — pěkný, park — парк)
 23. Půjdeme do knižního obchodu pro dárek. (knižní — книжный, dárek — подарок)
 24. Kromě cestovního pasu musíme mít pojištění. (cestovní pas — загран паспорт, pojištění — страховка)
 25. Bez bankovního účtu se neobejdu. (bankovní — банковский, účet — счет)
 26. Potřebuji se dostat na pracovní počítač. (pracovní — рабочий, počítač — компьютер)
 27. Má červený diplom. (červený — красный, diplom — диплом)
 28. Musíš použít rusko-německý slovník. (slovník — словарь)
 29. Máš papírový kapesník? (papírový — бумажный, kapesník — платок)
 30. Podle nového zákonu se nesmí kouřit na zastávkách. (nový — новый, zákon — закон, kouřit — курить, zastávka – остановка)
 1. Máme dobrého učitele. У нас хороший учитель.
 2. Na oběd chci bramborový guláš. На обед я хочу картофельный гуляш.
 3. Dětské hřiště se nachází vedle místního obchodu. Детская площадка находится возле местного магазина.
 4. Kluk je bez táty smutný. Мальчик грустный без папы.
 5. Náš dům je malý, ale krásný. Наш дом маленький, но красивый.
 6. Firemní večírek bude příští pátek. Фирменная вечеринка будет в следующую пятницу.
 7. Máme nového poctivého studenta. У нас новый прилежный студент.
 8. Mezinárodní vlak je už tady. Международный поезд уже здесь.
 9. Bez kamaráda nepůjdu na dnešní koncert. Без друга не пойду на сегодняшний концерт.
 10. Mladší bratr mi dal krásný dárek. Младший брат мне подарил красивый подарок.
 11. Odjeli jsme bez digitálního fotoaparátu. Мы уехали без цифрового фотоаппарата.
 12. Obchodní dům je naproti moderního kina. Торговый дом напротив современного кинотеатра.
 13. Minulý týden syn byl nemocný. На прошлой неделе сын был болен.
 14. Nový seriál je zajímavý. Новый сериал интересный.
 15. Zavolej mi na mobilní telefon. Позвони мне на мобильный телефон.
 16. Karel je velmi inteligentní a vzdělaný člověk. Карл — очень умный и образованый мужчина.
 17. Přeji Vám krásný víkend. Я желаю Вам хороших выходных.
 18. Máme dobrého ředitele. У нас хороший директор.
 19. Byli jsme na procházce kolem velkého rybníku. Мы были на прогулке вокруг большого пруда.
 20. Zůstaneme doma do příštího pátku. Мы останемся дома до следующей пятницы.
 21. To je první volný den v měsíci. Это первый свободный день в месяце.
 22. U domu se nachází velký lipový park. У дома находится большой развлекательный парк.
 23. Stojíme vedle knižního obchodu. Мы стоим возле книжного магазина.
 24. Nemůžeme odjet bez cestovního pasu. Мы не можем уехать без загран паспорта.
 25. Potřebuji otevřít bankovní účet. Мне нужно открыть банковский счет.
 26. Tady mám pracovní počítač. Здесь мой рабочий компьютер.
 27. Vedle červeného diplomu má velký obraz. Возле красного диплома у него большая картина.
 28. Neobejdu se bez rusko-německého slovníku. Я не обойдусь без русско-немецкого словаря.
 29. Krém je vedle papírového kapesníku. Крем находится возле бумажного платка.
 30. Dnes byl vydán nový zákon. Сегодня был издан новый закон.