Thomas Helmig – 100 Dage. Сто дней

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Jeg så dig nede i gaden igår
Mit hjerte knækkede mig over
Lige siden vi gik fra hinanden
Har jeg grædt og fortrudt som en i fanden

jegя

увидел, увидела, от глагола se в прошедшем времени

digтебя

nede i gadenвниз(у) по улице:
needвниз, внизу;
iв, по, на
gadenулица, gade — ед.ч., -en определенный артикль

igårвчера

mit hjerteмое сердце

knækkede mig overразломиться, поломаться, разбиться, от глагола knække в прошедшем времени; knække sig over

ligeвот, прямо, точно

sidenс тех пор, как

viмы

gikушел, ушла, от глагола в прошедшем времени

fraот, из

hinandenдруг друга

har jeg grædtя плакал, глагол употреблен во времени Perfektum: har + 3 форма глагола grædegrædgrædt

ogи

fortrudtсожалел, сожалела, причастие прошедшего времени глагола fortrydefortrødfortrudt

somкак, подобно

enодин, может употребляться для обозначения человека

iв, по, на

fandenАд

Og jeg har været ensom
Gået rundt og ladet som om
At Kalenderen ville gøre mig hel igen
Hvert et ord vi sagde
Og forrådte
Alt hvad der forsvandt
Mellem fingrene
Vinden tog det med
Alt det, men uanset hvor det blev af

ogи

jegя

har væretбыл, глагол употреблен во времени Perfektum: har+3 форма глагола; være — var — været

ensomодинокий (ая, ое)

Gåetходил, причастие прошедшего времени глагола gikgået; время Perfektum

rundtвокруг, кругом

ogи

ladet som omпритворялся, причастие прошедшего времени глагола ladeladedeladet; время Perfektum

atчто, чтобы

kalenderenкалендарь, дни, kalender + en определенный артикль

ville gøreсделает, ville — вспомогательный глагол для образования будущего времени; gøre – делать

migменя

helцелый, целым, целой

igenопять, снова

hvertкаждый, каждое

et ordслово

viмы

sagdeсказали, сказал(а), глагол в прошедшем времени sagesagdesagt

ogи

forrådteизменяли, предавали, глагол в прошедшем времени forråde — forrådte — forrådt

altвсё

hvadчто

forsvandtисчез, глагол в прошедшем времени forsvindeforsvandtforsvundet

mellemчерез, сквозь

fingreneпальцы, finger — ед. ч; fingre — мн.ч; fingrene — мн.ч. в определенной форме

vindenветер, -en — определённый артикль общего рода

togвзял, взяла, забрал, в прошедшем времени от глагола tagetogtaget

detэто, этот

medс, с собой

altвсе

detэто

menно

uansetнесмотря на, что бы ни

hvorгде

detэто

blev afнаходилось, прошедшее время от глагола blibeblevblivet

Så er det
Tid til, tid til at tage det tilbage
Tid til, tid til at tage det tilbage
Jeg har savnet dig i 100 Dage

так, таким образом

erесть, настоящее время от глагола være

detэто

tidвремя

til atдля того, чтобы

tageвзять, принять

detэто

tilbageназад

jegя

har savnetскучал(а), глагол употреблен во времени Perfektum: har + глагол в 3 форме savnesavnedesavnet

digтебя (по тебе)

iв, по, на, за какой-то период времени

100 — hundrede

dageдни, дней, ед.ч. — dag

Jeg glemte helt at se dig
Du glemte helt at bede mig
Om det du havde brug for
Så jeg skulle have givet dig
Af mig selv

jegя

glemteзабыл(а), глагол в прошедшем времени от gleme

heltсовсем, целиком, полностью

at se digувидеть тебя

duты

glemteзабыл(а), глагол в прошедшем времени от gleme

heltсовсем, целиком, полностью

at bede migпросить, молить, требовать от меня

omо, об

detэто, этом, то, том

duты

havde brug forнуждалась(лся), глагол употреблен в прошедшем времени havehavdehaft

так, таким образом

jegя

skulle have givetдолжен был дать тебе, модальный глагол во времени Perfektum

digтебе

afот

mig selvсебя (меня самого)

Og gensidig kærlighed
Er hårdt slid og ærlighed
Jeg glemte det og tabte begge to

ogи

gensidigвзаимный, двусторонний

kærlighedлюбовь

erесть, в настоящем времени от глагола være

hårdt slidтяжелый труд, рабский труд

ogи

ærlighedчесть, честность

jegя

glemteзабыл(а), глагол в прошедшем времени от gleme

detэто, то

ogи

tabteпотерял, глагол в прошедшем времени от tabe

begge toоба, обе, и то и другое

Alle vores kys
Lige på tungen.
Hver en solopgang
Der blev forsømt
Strømmen tog det med
Alt det, men uanset hvor det blev af.

alleвсе

voresнаши

kysпоцелуй, поцелуи

ligeпрямо, точно

в, по, на

tungenязык, tung + en определенный артикль

hverкаждый(ая, ое)

en solopgangвосход солнца, en — артикль общего рода

derкоторый(ая, ое)

blev forsømtбыли упущены, пассивный залог forsømmeforsømteforsømt

strømmenпоток, strøm — ед. ч; удвоение в корне + определенный артикль en

tog medзабрал с собой, глагол в прошедшем времени от tage

detэто

altвсе

detэто

menно

uansetнесмотря на, что бы ни

hvorгде

detэто

blev afнаходилось (-лся, -лась), прошедшее время от глагола blibeblevblivet

Så er det
Tid til, tid til at tage det tilbage
Tid til, tid til at tage det tilbage
Jeg har savnet dig i 100 Dage

100 Dage er ingen tid målt op imod evigheden
Men 100 Dage er en evighed målt op imod kærlighed

100 — hundrede

dageдни, дней, ед.ч. — dag

er ingen tidне время
erесть, настоящее время от глагола være
ingenотрицание
tidвремя

målt opизмеренный, причастие от måle opизмерять

imod evighedenпротив вечности, по сравнению с вечностью

menно

100 dageсто дней

en evighedесть вечность, en артикль общего рода

målt opизмеренный, причастие от måle opизмерять

imod kærlighedпротив любви, по сравнению с любовью

Nu er det tid til
Tid til at tage det tilbage
Og der skal to til, to til at tage det tilbage

nuсейчас

erесть, настоящее время от глагола være

detэто

tidвремя

til atдля того, чтобы

tageвзять, принять

detэто

tilbageназад

Ogи

der skal toоба должны:
skalмодальный глагол быть должным
toдва, оба

tageвзять, принять

detэто

tilbageназад

Jeg har savnet dig i 100 Dage

jegя

har savnetскучал(а), глагол употреблен во времени Perfektum: har + глагол в 3 форме savnesavnedesavnet

digтебя (по тебе)

iв, по, на, за какой-то период времени

100 — hundrede

dageдни, дней, ед.ч. — dag