Nordstrom – Berlin

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

I vintertunge dyner
Ved Alexanderplatz
Vender mine syner
I en uendelig nat
Du sender hede bølger
Med Nordens kolde vind
Højtrykket det følger
Jeg går ud af mit gode skind
Larmen fra mit vindue
Der i blæst går op og i

iв, под, на

vintertungeтяжелыми зимними, vinter — зима, tung — тяжелый

dynerодеялами, в ед.ч. — dyne

vedрядом с

AlexanderplatzАлександерплац (главная площадь в Берлине)

venderвращает, поворачивает, крутит, глагол в настоящем времени от vende

mineмои, ед.ч. — min

synerсны, видения, ед.ч. — syn

iв, на, по

en uendelig natбесконечной ночи:
uendeligбесконечный
en natночь, en — неопределенный артикль общего рода

duты

senderпосылаешь, шлешь, глагол в настоящем времени от sende

hede bølgerгорячие волны,
bølgeволна, ед.ч.

medс, со

nordensСкандинавским

koldeхолодным

vindветром

højtrykketвысокое давление

det følgerза этим следует, følgeследовать

jegя

går ud af mit gode skindвыхожу из себя:
går udвыхожу, глагол в настоящем времени от gå ud afиз; mitмой, моя; godeхороший; skindоболочка, кожа

larmenшум, -en — определенный артикль общего рода

fraиз, от

mit vindueмоего окна, vindue — сущ среднего рода, поэтому согласуется с мест. mit

derкоторый

i blæstв бурю

gårидет, глагол в настоящем времени от

opвверх

ogи

iв (внутрь)

baby jeg’ din
Hvem kan sove i Berlin
Du’ min medicin
Hvem kan sove i Berlin
Berlin, Berlin, Berlin

babyдетка, малышка

jeg’ = jeg erя есть, глагол в настоящем времени от være

dinтвой

hvemкто (который)

kanможет, модальный глагол в настоящем времени от kunne

soveспать

iв, на

BerlinБерлин (Берлине)

du’ = du er, глагол в настоящем времени от være

minмоя

medicinлекарство

hvemкто (который)

kanможет, модальный глагол в настоящем времени от kunne

soveспать

iв, на

BerlinБерлин (Берлине)

Jeg som har lagt planer
Hvem der bare sov
På dine hvide lagner
Hvis jeg bare ku få lov
Jeg går gennem natten
Med alkohol og kvindeskrig
Bare denne tankestrejfen
Ikke hele tiden jog forbi

jegя

somкоторый

har lagtпостроил (о планах), глагол в прош. вр. Perfektum har / er + 3 форма глагола læggelagdelagt

planerпланы, ед.ч. — plan

hvemкто

bareпросто

sovспал, глагол во времени Præteritum от sove

на, по, в

dineтвоих

hvideбелых

lagnerпростынях, ед.ч. — lagen

hvisесли (если бы)

jegя

bareпросто

ku = kunneмог, глагол во времени Præteritum от kunne

få lovполучить разрешение

jegя

gårиду, глагол в настоящем времени от

gennemсквозь, среди

nattenночь, -en — определённый артикль общего рода

medс, со

alcoholалкоголем (алкоголь)

ogи

kvindeskrigженские крики

bareпросто

denneэто, эти

tankestrejfenпроблески мыслей, -en — определенный артикль общего рода

ikkeне (отрицание)

hele tidenвсе время

jogбежали, глагол во времени Præteritum от jage

forbidмимо

baby jeg’ din
Hvem kan sove i Berlin
Du’ min medicin
Hvem kan sove i Berlin
Berlin, Berlin, Berlin

babyдетка, малышка

jeg’ = jeg erя есть, глагол в настоящем времени от være

dinтвой

hvemкто (который)

kanможет, модальный глагол в настоящем времени от kunne

soveспать

iв, на

BerlinБерлин (Берлине)

du’ = du er, глагол в настоящем времени от være

minмоя (мой, мое)

medicinлекарство

hvemкто (который)

kanможет, модальный глагол в настоящем времени от kunne

soveспать

iв, на

BerlinБерлин (Берлине)