Shaka Loveless – 2 Mod Verden

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Hvad er det for noget
Det er misforstået

hvadчто

erесть, глагол в настоящем времени от være

detэто

for nogetкстати

hvad er det for nogetв чем дело

detэто

er misforståetнедоразумение, недопонимание (дословно — есть недопонятое)

Tanken den slår i et åbent sår.
Vi gik ud ligesom alt forgår.
Alt brugt op ik' mere at gi'.

tankenмысль, -en — определенный артикль общего рода

denэто

slårбьет, ударяет

i et åbent sårв открытую рану:
iв, на
et sårрана, et — неопределенный артикль среднего рода åbentоткрытый

Viмы

gik udвыходили, глагол в прош. вр. Præteritum от gå ud

ligesomкак будто

altвсё

forgårпроходит, увядает, затухает, глагол в настоящем времени от forgå

altвсё

brugt opизрасходовано, причастие от глагола bruge op

ik’ = ikkeне (отрицание)

mereбольше

at gi' = giveдать

Blindt opslag hvad vil du ha'.
Ud i natten til jeg glemmer dagen
Et sug til og det bli'r det sidste.

blindtслепой

opslagпоиск

hvadчто

vilхочешь

duты

ha' = haveиметь, получить

ud i nattenночью на улице

udвне

tilпока, до тех пор

jegя

glemmerзабываю, глагол в настоящем времени от glemme

dagenдень, en — определенный артикль общего рода

et sug tilглоток, et — неопределенный артикль среднего рода

tilпредлог направления движения (внутрь)

ogи

detэто

bli'r = bliverстановится, глагол в настоящем времени от blive

det sidsteпоследний

Lykken løber stadigvæk
Brudte linjer af tyndt blæk
Filmen den var knækket før starten

lykkenудача, -en — определенный артикль общего рода

løberбежит, глагол в настоящем времени от løbe

stadigvækеще, все еще

brudte linjerнечеткие линии, ед.ч. — linje

af tyndt blækтонких чернил, af — предлог, обозначающий принадлежность

filmenфильм, кино, -en — определенный артикль общего рода

denэто (он, она для неодуш.)

var knækketполоман, разломан, расколот, глагол употреблен во времени Plusquamperfectum er / var + 3 форма глагола knekkæknækkedeknekket

førдо

startenначала, -en — определенный артикль общего рода

Prøvede på at blokke det ude
Holdt dig fast og dækkede ruden
Men mørket sparkede døren ind

prøvede påпробовал, глагол во времени Præteritum от prøve på

at blokeзаблокировать, at — инфинитивная частица

detэто

udeвне, снаружи

holdtдержал, глагол в прош. вр. Præteritum от holdeholdtholdt

digтебя

fastкрепко

ogи

dækkedeнакрывал, глагол в прош. вр. Præteritum от dækkedækkededækket

rudenоконную раму, -en — определенный артикль общего рода

menно

mørketтемнота, -et — определенный артикль среднего рода

sparkede døren indраспахнула дверь

sparkede indраспахнуть, глагол во времени Præteritum от sparkesparkedesparket

2 mod verden var ikke nok.
Lyset i os det brændte op.
Søgte noget der var mere end godt.
Og ku ik' nå-å.

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

var ikke nokбыло не достаточно, var — глагол в прош. вр. Præteritum от værevarværet

lysetсвет, -et — определенный артикль среднего рода

iв

osнас

detэто (он, она для неодуш.)

brændte opдогорел, глагол в прош. вр. Prætrtitum от brændebrændtebrændt

søgteискали, глагол в прош. вр. Præteritum от søgesøgtesøgt

nogetчто-то

derкоторое

varбыло, глагол во времени Præteritum от værevarværet

mereбольше

endчем

godtхорошо

ogи

ku = kunneмогли

ik' = ikkeне (отрицание)

достичь, достать, получить

2 mod verden blev helt fatalt.
Krydsede grænsen og kørte galt.
Elskede nok til at prøve alt.
Men ku' ik' nå-å

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

blevстало, глагол в прош. вр. Præteritum от bliveblevblivet

heltполностью

fataltкатастрофичным

krydsedeпересекли, глагол в прош. вр. Præteritum от krydsekrydsedekrydset

grænsenграницу, -en — определенный артикль общего рода

ogи

kørte galtразбились насмерть, глагол во времени Præteritum от kørekørtekørt

elskedeлюбили, глагол во времени Præteritum от elskeelskedeelsket

nokдостаточно

til atдля того, чтобы

prøveпопробовать

altвсё

menно

ku = kunneмогли

ik' = ikkeне (отрицание)

достичь, достать, получить

Hvad er det for noget.
Det er misforstået.

hvadчто

erесть, глагол в настоящем времени от være

detэто

for nogetкстати

hvad er det for nogetв чем дело

detэто

er misforståetнедоразумение, недопонимание (дословно — есть недопонятое)

Ser det ik' taberens blik.
Bøjet hoved' prøver at blive væk.
Men noget i natten synger dit navn.

serсмотрю, глагол в настоящем времени от se

detэто

ik' = ikkeне (отрицание)

taberens blikвзгляд проигравшего,
taberпроигравший + en – определенный артикль общего рода, -s — окончание родительного падежа

bøjetсогнутый, наклоненный

hoved' = hovedetголова, -et — определенный артикль среднего рода

prøverпробует, глагол в настоящем времени от prøve

at bliveстать, становиться, at — инфинитивная частица

vækпрочь, из, далеко

menно

nogetчто-то

i nattenночью, -en — определенный артикль общего рода

syngerпоет, глагол в настоящем времени от synge

dit navnтвое имя

Brugte smil i tusindvis.
Genererer gadens kuldedis.
Et kys til og det bli'r det sidste.

brugteиспользовал, глагол в прош. вр. Præteritum от brugebrugtebrugt

smilулыбку

i tusindvisтысячами (тысячу раз)

generererобразовываю, глагол в настоящем времени от generere

gadens kuldedisхолодный туман улиц,
gadeулица + -en — определенный артикль общего рода + -s — окончание родительного падежа

et kysпоцелуй, et — неопределенный артикль среднего рода

tilпредлог, обозначающий направление движения

ogи

detэто (он, она для неодуш.)

bli'r = bliverстановится, глагол в настоящем времени от blive

det sidsteпоследний

Natten løber stadigvæk.
Brudte linjer af tyndt blæk.
Filmen den var knækket før starten.

nattenночь, -en — определенный артикль общего рода

løberбежит, глагол в настоящем времени от løbe

stadigvækеще, все еще

brudte linjerнечеткие линии, ед.ч. — linje

af tyndt blækтонких чернил, af — предлог, обозначающий принадлежность

filmenфильм, кино, -en — определенный артикль общего рода

denэто

var knækketполоман, разломан, расколот, глагол употреблен в прош. вр. Plusquamperfectum er / var + 3 форма глагола knekkæknækkedeknekket

førдо

startenначала, -en — определенный артикль общего рода

Prøvede på at blokke det ude.
Holdt dig fast og dækkede ruden.
Men mørket sparkede døren ind.

prøvede påпробовал, глагол в прош. вр. Præteritum от prøve på

at blokeзаблокировать, at — инфинитивная частица

detэто

udeвне, снаружи

holdtдержал, глагол во времени Præteritum от holdeholdtholdt

digтебя

fastкрепко

ogи

dækkedeнакрывал, глагол во времени Præteritum от dækkedækkededækket

rudenоконную раму, -en — определенный артикль общего рода

menно

mørketтемнота, -et — определенный артикль среднего рода

sparkede døren indраспахнула дверь
sparkede indраспахнуть, глагол в прош. вр. Præteritum от sparkesparkedesparket

2 mod verden var ikke nok
Lyset i os det brændte op
Søgte noget der var mere end godt
Og ku ik' nå-å.

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

var ikke nokбыло не достаточно,
varглагол во времени Præteritum от værevarværet

lysetсвет, -et — определенный артикль среднего рода

iв

osнас

detэто

brændte opдогорел, глагол в прош. вр. Prætrtitum от brændebrændtebrændt

søgteискали, глагол в прош. вр. Prætrtitum от søgesøgtesøgt

nogetчто-то

derкоторое

varбыло, глагол во времени Præteritum от værevarværet

mereбольше

endчем

godtхорошо

ogи

ku = kunneмогли

ik' = ikkeне (отрицание)

достичь, достать, получить

2 mod verden blev helt fatalt
Krydsede grænsen og kørte galt
Elskede nok til at prøve alt
Men ku' ik' nå-å

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

blevстало, глагол во времени Præteritum от bliveblevblivet

heltполностью

fataltкатастрофичным

krydsedeпересекли, глагол во времени Præteritum от krydsekrydsedekrydset

grænsenграницу, -en — определенный артикль общего рода

ogи

kørte galt — разбились насмерть, глагол во времени Præteritum от kørekørtekørt

elskedeлюбили, глагол во времени Præteritum от elskeelskedeelsket

nokдостаточно

til atдля того, чтобы

prøveпопробовать

altвсё

menно

ku = kunneмогли

ik' = ikkeне (отрицание)

достичь, достать, получить

Hvad er det for noget
Det er misforstået

hvadчто

erесть, глагол в настоящем времени от være

detэто

for nogetкстати

hvad er det for nogetв чем дело

detэто

er misforståetнедоразумение, недопонимание (дословно — есть недопонятое)

Jeg kan huske det klart da det kørte godt
Var der stadig en sky lige over os
Der var noget i luften og selvom fornuften
Sagde vi skulle kæmpe så var det ikke nok
Så vi lukkede os inde dybt i os selv
Kunne ikke grave os ud før vi sagde farvel
Jeg ved godt at du er et bedre sted nu
Ligesom jeg har fundet mit sted at være ædru
Sandt at sige er det sørgeligt
For jeg havde satset på
At det her sku' være for evigt
Men der er en grund til at splitte op
Når alt man kan stille op
Ik' er tæt på at være godt nok
Så jeg vandrer alene på må og få
Mens jeg savner noget her hvor dit hoved' lå
Os to imod verden
men verden vandt og alt forsvandt

jegя

kanмогу, настоящее время от модального глагола kunne

huskeпомнить

detэто

klartясно, четко

daкогда

det kørte godtэто шло хорошо (когда все было хорошо),
kørtглагол в прош. вр. Præteritum от kørekørtekørt

varбыло, глагол в прош. вр. Præteritum от værevarværet

stadigвсе еще

en skyоблако, en — неопределенный артикль общего рода

ligeпрямо

overнад

osнами

varбыло, глагол во времени Præteritum от værevarværet

nogetчто-то

i luftenв воздухе, -en — определенный артикль общего рода

ogи

selvomнесмотря ни на что

fornuftenсмысл, -en — определенный артикль общего рода

sagdeговорил, сказал, глагол в прош. вр. Præteritum от sigesagdesagt

viмы

skulleдолжны были

kæmpeбороться

так, таким образом

var det ikke nokэтого было не достаточно:
varбыло, глагол в Præteritum от være
detэто
ikkeне (отрицание)
nokдостаточно

так, таким образом

viмы

lukkedeзакрыли, глагол в прош. вр. Præteritum от lukke

osнас

indeвнутри

dybtглубоко

i os selvв нас самих

kunne ikkeне могли, модальный глагол в Præteritum от kunne

grave os udраскопать нас

førдо того, как

viмы

sagdeговорили, сказали, глагол в Præteritum от sigesagdesagt

farvelдо свидания

jegя

vedзнаю, глагол в настоящем времени от vide

godtхорошо

atчто

duты

erесть, глагол в настоящем времени от være

et bedre stedлучшее место, et — неопределенный артикль среднего рода

nuтеперь, сейчас

ligesomтак же, как

jegя

har fundetнашел, глагол во времени Perfektum er / var + 3 форма глагола findefandtfundet

mit stedмое место

at væreбыть

ædruтрезвым

sandt at sigeпо правде говоря

erесть, глагол в настоящем времени от være

detэто

sørgeligtгрустно, печально

forпотому что

jegя

havde satset påбыл уверен, рассчитывал на, глагол во времени Perfektum er / var + 3 форма глагола satsesatsedesatset

atчто

detэто

herздесь

sku'= skulleдолжно

væreбыть

for evigtнавечно

menно

derмнимое подлежащее

erесть, глагол в настоящем времени от være

en grundпричина, en — неопределенный артикль общего рода

til atдля того, чтобы

splitte opрасстаться, расколоться

nårкогда

alt man kanвсе, что человек может

stille opрасстаться

ik' = ikkeне (отрицание)

erесть, глагол в настоящем времени от være

tæt påблизко к (тому, чтобы)

at væreбыть

godt nokдостаточно хорошо

так, таким образом

jegя

vandrerгуляю, блуждаю, глагол в настоящем времени от vandre

aaeneодин

på må og fåтуда-сюда

mensпока, в течение

jegя

savnerскучаю, глагол в настоящем времени от savne

nogetчто-то

herздесь

hvorгде

ditтвоя

hoved'голова

лежала, глагол в прош. вр. Præteritum от liggeligget

osнас

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

menно

verdenмир, -en — определенный артикль общего рода

vandtвыиграл, победил, глагол в прош. вр. Præteritum от vindevandtvundet

ogи

altвсе

forsvandtисчезло, пропало, глагол в Præteritum от forsvindeforsvandtforsvundet

2 mod verden var ikke nok.
Lyset i os det brændte op.
Søgte noget der var mere end godt.
Og ku ik' nå-å.

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

var ikke nokбыло не достаточно,
var — глагол во времени Præteritum от værevarværet

lysetсвет, -et — определенный артикль среднего рода

iв

osнас

detэто (он, она для неодуш.)

brændte opдогорел, глагол в прош. вр. Prætrtitum от brændebrændtebrændt

søgteискали, глагол во времени Prætrtitum от søgesøgtesøgt

nogetчто-то

derкоторое

varбыло, глагол во времени Præteritum от værevarværet

mereбольше

endчем

godtхорошо

ogи

ku = kunneмогли

ik' = ikkeне (отрицание)

достичь, достать, получить

2 mod verden blev helt fatalt.
Krydsede grænsen og kørte galt.
Elskede nok til at prøve alt.
Men ku' ik' nå-å

2 = toдва

modпротив

verdenмира, -en — определенный артикль общего рода

blevстало, глагол в прош. вр. Præteritum от bliveblevblivet

heltполностью

fataltкатастрофичным

krydsedeпересекли, глагол в прош. вр. Præteritum от krydsekrydsedekrydset

grænsenграницу, -en — определенный артикль общего рода

ogи

kørte galtразбились насмерть, глагол во времени Præteritum от kørekørtekørt

elskedeлюбили, глагол во времени Præteritum от elskeelskedeelsket

nokдостаточно

til atдля того, чтобы

prøveпопробовать

altвсё

menно

ku = kunneмогли

ik' = ikkeне (отрицание)

достичь, достать, получить

Hvad er det for noget
Det er misforstået

hvadчто

erесть, глагол в настоящем времени от være

detэто

for nogetкстати

hvad er det for nogetв чем дело

detэто

er misforståetнедоразумение, недопонимание (дословно — есть недопонятое)