Песня №9 — Timbuktu – Flickan och Kråkan. Девочка и ворона
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Timbuktu – Flickan och Kråkan. Девочка и ворона

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Jag satt här om dagen och läste min tidning

Jagя

sattсидел, прош. вр. от глаг. sittaсидеть

här om dagen (устойч. выраж.) — на днях

dagenдень

ochи

lästeчитал, прош. вр. от глаг. läsaчитать

minмой, моя, мое

tidningгазета, периодическое издание

en dag såsom många förut

en dagдень

såsomтакой же как

mångaмного, многие

förutпрежде, ранее

Åh jag tänkte på alla dom drömmar man drömt

Åhох

jagя

tänkteдумал, прош. вр. от глаг. tänkaдумать

på allaобо всех

dom (разгов.) = dem (грам.) — те

drömmarсны, мечты (мн.ч.) = dröm (ед.ч.) + ar (оконч. мн.ч.)

manчеловек

drömtснились (видел во сне), причастие прош. врем. от глаг. drömmaсниться

som en efter en har tatt slut

somкоторые

en efter en (устойч. выраж.) — один за другим

har tatt slut (сокращ.) = har tagit slutзакончились, прош. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

då såg jag en bil av en flicka med en skadskjuten kråka i famn

тогда

sågувидел, прош. вр. от глаг. seвидеть, смотреть

en bildкартинка, образ

en bil av en flickaобраз девочки, девушки

medс

en skadskjuten kråkaраненая ворона

skadskjutenраненая(ый)

i famnв объятиях

hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan

honона

springer ivägубегает, наст. вр. от глаг. springa ivägубегать

genomчерез, сквозь

skogenлес

så fortтак быстро

somкак

någonsinкогда-нибудь, когда-либо, когда-то

så fort som hon någonsin kanтак быстро как она только может

hon springer med fladdrande lockar

honона

springerбежит, наст. вр. от глаг. springaбежать

medс

med fladdrande lockarс развевающимися кудрями

fladdrandeразвевающиеся

lockarкудри, локоны

hon springer på taniga ben

honона

springerбежит, наст. вр. от глаг. springaбежать

på taniga benна худых ногах

tanigaхудой

benноги (мн.ч.)

hon hoppas och tror och hon bönar och ber

honона

hoppasнадеется, наст. вр. от глаг. hoppasнадеяться

ochи

trorверит, наст. вр. от глаг. troверить

bönarмолит, наст. вр. от глаг. bönaмолить

berпросит, наст. вр. от глаг. beпросить, молиться

att det inte ska vara för sent

attчтобы

detэто

inte ska vara för sentне должно быть слишком поздно

inteне (отриц. част.)

för sentслишком поздно

Och flickan är liten, hennes hår är ljust

ochи

flickanдевочка

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

litenмаленькая(ий)

hennesее

hårволосы

ljustсветлые

hennes kind är så flämtande röd

hennesее

kindщека

так, такая

flämtande rödзапыхавшаяся красная

och kråkan är klumpig och kraxande svart

ochи

kråkanворона

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

klumpigнеуклюжая(ий)

kraxandeкаркающая

svartчерная(ый)

om en stund är den alldeles död

om en stundчерез некоторое время (короткий момент)

är den alldeles dödона совсем (почти) мертва

dödмертвый

men flickan hon springer för livet

menно

flickanдевочка

honона

springerбежит, наст. вр. от глаг. springaбежать

för livetза жизнь, ради жизни

hos en skadskjuten kråga i famn

hos en skadskjuten krågaраненой вороны

i famnв объятиях

Hon springer mot trygghet och värme

honона

springerбежит, наст. вр. от глаг. springaбежать

motк, на (навстречу)

trygghetнадёжность, безопасность

ochи

värmeтепло

för det som är riktigt och sant

förдля, ради

för det somради того, что

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

riktigtнастоящий(ая), правильный

santправда, истина (правдивый, истинный)

Åh hon springer med tindrande ögon

Åhох

honона

springerбежит, наст. вр. от глаг. springaбежать

med tindrande ögonс сияющими (блестящими) глазами

ögonглаза (мн.ч.) = öga (ед.ч.) + n (оконч. мн.ч.)

hon springer på taniga ben

honона

springerбежит, наст. вр. от глаг. springaбежать

på taniga benна худых ногах

för hon vet att det är sant det som pappa har sagt

förтак как, потому что

honона

vetзнает, от глаг. vetaзнать

attчто

det är santэто правда

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

santправда, истина (правдивый, истинный)

detэто

somчто

pappaпапа

har sagtсказал, прош. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

finns det liv är det aldrig för sent

finns det livесли есть жизнь

finnsесть, имеется, наст. вр. от глаг. finnasиметься

livжизнь

är det aldrig för sentникогда не поздно

aldrigникогда

för sentслишком поздно

Åh jag började darra i vånda och nöd

jagя

börjadeначал, прош. вр. от глаг. börjaначинать

darraдрожать, трепетать (неопред. ф. глаг.)

i vånda och nöd (устойч. выраж.) — в терзании и мучении

jag skaka av rädsla och skräck

jagя

skaka (сокращ.) = skakarдрожу, от глаг. skakaдрожать, трястись

av rädsla och skräckот страха и ужаса

för jag visste ju alldeles tydligt och klart

förтак как, потому что

jagя

vissteзнал, прош. вр. от глаг. vetaзнать

juже, ведь

alldelesсовсем, слишком

tydligt och klartотчетливо и ясно, явно

att det var bilden av mig som jag sett

attчто

detэто

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

bildenкартинка, образ

av migменя

somкак

jag settя увидел, прош. врем. от глаг. seвидеть

mitt hopp är en skadskjuten kråka

mitt hoppмоя надежда

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

en skadskjuten kråkaраненая ворона

och jag är ett springande barn

ochи

jagя

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

ett springande barnбегущий ребенок

som tror det finns någon som kan hjälpa mig än

somкоторый

trorверит, наст. вр. от глаг. troверить

det finnsесть, имеется, наст. вр. от глаг. finnasиметься

någonкто-то, кто-либо

kanможет, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

hjälpa migпомогать мне (неопред. ф. глаг.)

änвсе еще, пока

som tror det finns nån som har svar

somкоторый

trorверит, наст. вр. от глаг. troверить

det finnsесть, имеется, наст. вр. от глаг. finnasиметься

nån (сокращ.) = någonкто-то, кто-либо

harимеет, наст. вр. от глаг. haиметь

svarответ

Åh jag springer med bultande hjärta

Åhох

jagя

springerбегу, наст. вр. от глаг. springaбежать

medс

med bultande hjärtaс колотящимся, стучащим сердцем

hjärtaсердце

jag springer på taniga ben

jagя

springerбегу, наст. вр. от глаг. springaбежать

på taniga benна худых ногах

Åh jag bönar och ber fast jag egentligen vet

Åhох

jagя

ochи

bönarмолит, наст. вр. от глаг. bönaмолить

berпросит, наст. вр. от глаг. beпросить, молиться

fastхотя, только

egentligenсобственно (говоря), в сущности

vetзнаю, наст. вр. от глаг. vetaзнать

att det redan är allt för sent
att det redan är allt för sent
att det redan är allt för sent

attчто

detэто

redanуже

allt för sentслишком поздно