Sara Löfgren – Starkare. Сильнее

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Även om du tog tillbaka allt som du har sagt

även omдаже если, хотя

duты

tog tillbakaзабрал, прош. вр. от глаг. ta tillbakaзабирать

tillbakaназад, обратно

alltвсе

somчто

har sagtсказал, прош. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

Även om du grät och sa jag har aldrig känt såhär

även omдаже если, хотя

duты

grätплакал, прош. вр. от глаг. gråtaплакать

ochи

jag har aldrig känt såhärя никогда так не чувствовал(а), прош. вр. от глаг. kännaчувствовать, ощущать

jagя

aldrigникогда

såhär (så här)так

Även om du sa: “förlåt” för allt som du har gjort

även omдаже если, хотя

duты

saсказал, прош. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

förlåtпростите, извините, повелительное наклон. от глаг. förlåtaпрощать, извинять

för alltза все

somчто

duты

har gjortсделал, прош. вр. от глаг. göraделать

Så skulle jag aldrig se åt dig igen jag svär

так, таким образом

skulle jag aldrig se åt digя никогда бы не посмотрел(а) на тебя

skulleвспом. глаг. для образования сослаг. наклон. skaсобираться, намереваться

aldrigникогда

igenснова, опять

jagя

svärклянусь, наст. вр. от глаг. sväraклясться

Om du lovade att ändra dig och bli normal

omесли бы

duты

lovade att(по)обещал (что-либо), форма прош. вр. от гл. lova(по)обещать, давать слово для построения сослагательного наклонения

ändra digизмениться, наст. вр. от глаг. ändra sigизменяться

ochи

bli normalбыть нормальным, обычным

Om du sa jag kommer alltid att älska dig

omесли бы

duты

saсказал, прош. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

jagя

kommer alltid att älska digбуду всегда любить тебя, конструкция буд. времени kommer att + älskaлюбить (неопред. ф. глаг.)

digтебя

alltidвсегда

Skulle det inte spela någon roll

skulle det inte spela någon rollэто бы не играло никакой роли (не имело никакого значения)

skulleтут вспомогательный глагол для сослаг. наклон. от skaсобираться, намереваться

detэто

spela rollиграть роль (иметь значение)

någonкакой-то; inte + någon = никакой

För tro det eller ej, men jag älskar inte dig

förтак как, потому что

tro det eller ejверь или нет (устойч. выраж.)

ej (разгов.) = nejнет

menно

jag älskar inte digя не люблю тебя, наст. вр. от глаг. älskaлюбить

inte (отриц. част.) — не

digтебя

Refräng:

Refrängприпев

Du får stå kvar, för jag går nu

du får stå kvarтебе нужно остаться

stå kvarоставаться

förтак как, потому что

jagя

går nuухожу, наст. вр. от глаг. уходить

nuсейчас, теперь

Ja, jag går nu

jaда

jagя

går nuухожу, наст. вр. от глаг. уходить

nuсейчас, теперь

Och jag är starkare än du

ochи

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Ja, jag är starkare än du

jaда

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Det har jag lärt mig nu

detэто

har jag lärt migя научилась(ся), прош. вр. от глаг. lära sigучиться

nuсейчас, теперь

Du brände dina broar när du sa det där

duты

brändeсжег, наст. вр. от глаг. brännaжечь, сжигать

dinaтвои (мн.ч.)

broarмосты (мн.ч.) = bro (мост) + ar (оконч. мн.ч.)

närкогда

duты

saсказал, прош. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

det därто

Som fick mig att förstå vem du egentligen är

somчто

fick mig att förståзаставило меня понять (привело к пониманию), прош. вр. от глаг. fårполучать, быть вынужденным

förståпонимать

vemкто

du egentligen ärты есть на самом деле (в действительности)

ärесть, является, наст. вр. от глаг. varaбыть, являться

Jag vet du bär en mask som du tror ingen ser

jagя

vetзнаю, наст. вр. от глаг. vetaзнать

bärносишь, наст. вр. от глаг. bäraносить

en maskмаска

somкоторый (ая)

du trorты думаешь, наст. вр. от глаг. troдумать, считать

ingenникто

serвидит, наст. вр. от глаг. seвидеть

Men när du försöker le så ser vi bara den mer

menно

närкогда

duты

försökerпытаешься, наст. вр. от глаг. försökaпытаться, стараться

leулыбаться (неопред. ф. глаг.)

то, тогда

serвидим, наст. вр. от глаг. seвидеть

viмы

baraтолько, лишь

denэто

merбольше

Refräng:

Refrängприпев

Du får stå kvar, för jag går nu

du får stå kvarтебе нужно остаться

stå kvarоставаться

förтак как, потому что

jagя

går nuухожу, наст. вр. от глаг. уходить

nuсейчас, теперь

Ja, jag går nu

jaда

jagя

går nuухожу, наст. вр. от глаг. уходить

nuсейчас, теперь

Och jag är starkare än du

ochи

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Ja, jag är starkare än du

jaда

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Jag är så mycket starkare än du

jaда

så mycketнамного, гораздо

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Det har jag lärt mig nu

detэто

har jag lärt migя научилась(ся), прош. вр. от глаг. lära sigучиться

nuсейчас, теперь

Du har sårat mig mera än du tycks förstå

duты

har såratобидел, прош. вр. от глаг. såraобидеть, ранить

migменя

mera änбольше чем, более чем

du tycks förståты, кажется, понимаешь (ты осознаешь), наст. вр. от глаг. förståпонимать

Men ett öga för ett öga, ja det heter väl så

menно

ett öga för ett öga (устойч. выраж.) — глаз за глаз

ja det heter väl såда, это, пожалуй, так называется

heterназывается, наст. вр. от глаг. hetaназываться, зваться

Du som tror i karma och kallar dig lärd

du somты, который (ты, кто)

tror i karmaверишь в судьбу, карму, наст. вр. от глаг. troверить

i karmaв карму

ochи

kallar dig lärdназываешь себя знающим, образованным

kallar sigназываешь себя, наст. вр. от глаг. kalla sigназывать себя, зваться

Borde veta att i nästa liv blir du ingenting värd

borde vetaдолжен бы знать, наст. вр. от глаг. börследовать, быть должным, vetaзнать

attчто

i nästa livв следующей жизни

nästaследующий

livжизнь

blirбудешь, наст. вр. от глаг. bliбыть, становиться

ingenting värdничего не стоящим

Refräng:

Refrängприпев

Du får stå kvar, för jag går nu

du får stå kvarтебе нужно остаться

stå kvarоставаться

förтак как, потому что

jagя

går nuухожу, наст. вр. от глаг. уходить

nuсейчас, теперь

Ja, jag går nu

jaда

jagя

går nuухожу, наст. вр. от глаг. уходить

nuсейчас, теперь

Och jag är starkare än du

ochи

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Ja, jag är starkare än du

jaда

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Jag är så mycket starkare än du

jaда

så mycketнамного, гораздо

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Och jag är starkare än du

ochи

jag är starkare än duя сильнее тебя

än duчем ты (тебя)

starkareсильнее, сравнительная степень от stark (сильный) + are

Det har jag lärt mig nu

detэто

har jag lärt migя научилась(ся), прош. вр. от глаг. lära sigучиться

nuсейчас, теперь