Песня №7 — Lisa Nilsson – Långsamt Farväl. Медленное “Прощай!”
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Lisa Nilsson – Långsamt Farväl. Медленное “Прощай!”

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Jag önskar jag kunde säga

Jagя

önskarжелаю, наст. вр. от глаг. önskaжелать

kundeмог, прош. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

sägaсказать, говорить (неопред. ф. глаг.)

att de är en fas vi går igenom

attчто

de är (разгов.) = det ärэто есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

en fasфаза, период

viмы

går igenomпроходим, преодолеваем, наст. вр. от глаг. идти

igenomчерез, сквозь

En storm vi måste orka rida ut

En stormбуря, шторм

måsteдолжны, наст. вр. от глаг. måsteбыть должным

orkaмочь, смочь (неопред. ф. глаг.)

rida utблагополучно перенести

Och jag önskar jag kunde säga att vi klarar det tillsammans

Jagя

önskarжелаю, наст. вр. от глаг. önskaжелать

kundeмог, прош. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

sägaсказать, говорить (неопред. ф. глаг.)

attчто

viмы

klarar detсправимся с этим, наст. вр. от глаг. klaraсправляться

tillsammansвместе

Att allting kommer ordna sig till slut

attчто

alltingвсе

kommer ordna sigналадится, наст. вр. от глаг. ordna sigналаживаться

till slutв конце концов

Men hur säger man till nån att här tar vägen slut

Menно

hurкак

säger manчеловек скажет, наст. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

till nån (сокращ.) = till någonкому-то

attчто

härздесь

tar vägen slutдорога заканчивается, наст. вр. от глаг. ta slut — заканчиваться

vägenдорога

Och hur säger man till nån att hjärtat längtar ut

ochи

hurкак

säger manчеловек скажет, наст. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

till nån (сокращ.) = till någonкому-то

attчто

hjärtatсердце

längtar utистосковалось, наст. вр. от глаг. längtaтосковать, томиться

Refräng:

Refrängприпев

Jag kan inte ljuga för dig,

Jagя

kan inteне могу, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

ljuga för digлгать, обманывать тебя (неопр. ф. гл.)

du känner mig alltför väl

duты

känner migзнаешь меня, наст. вр. от глаг. kännaзнать, быть знакомым

alltför välслишком хорошо

Om du ser mig i ögonen så säger dom

omесли

ser mig i ögonenпосмотришь мне в глаза

ögonenглаза = öga + n (мн.ч.)+ en (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

то

sägerскажут, наст. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

dom (разгов.) = de (грам.) — они

att vi kan bara vara dom vi är

attчто

viмы

kanможем, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

baraтолько, лишь

vara dom vi ärбыть теми, кто мы есть

så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det

поэтому

ge mig inga skälне давай мне никаких поводов, повелит. наклон. geдавать

migмне

ingaникаких

skälпричина, повод

förт.к., ведь

vad vi än kallar detкак мы это не назовем, наст. вр. от глаг. kallaназывать

så är det bara ett långsamt farväl

поэтому

är detэто есть

baraтолько, всего лишь

ett långsamt farvälмедленное “Прощай”

långsamtмедленное

Här är din drottning utan krona likgiltig och trött

Här ärздесь (есть)

dinтвоя, твой

drottningкоролева

utanбез

kronaкорона

Likgiltigбезразличный(ая), равнодушный(ая)

ochи

tröttусталый(ая)

En sorglig figur, som du aldrig riktigt mött

En sorglig figurпечальная фигура

somкоторый(ая)

duты

aldrigникогда

riktigtпо-настоящему, в действительности

möttвстречал, причастие прош. врем. от глаг. möttaвстречать

Och när jag ser mig över axeln på åren som bara gick

närкогда

jagя

ser mig över axelnсмотрю через плечо (оглядываюсь назад)

på årenна года

somкоторые

bara gickпрошли, прош. вр. от глаг. идти, проходить

Ser jag allt som gick förlorat men också allting som vi fick

Serвижу, от глаг. seвидеть, смотреть

alltвсе

somчто

gick förloratбыло потеряно, причастие от глаг. förlorarтерять

menно

ocksåтоже, также

alltingвсе

vi fickмы приобрели, прош. вр. от глаг. получать, приобретать

Och vad säger man till nån som vill börja om igen

ochи

vadчто

säger manчеловек скажет, наст. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

till nån (сокращ.) = till någonкому-то

somчто

villхочет, наст. вр. от глаг. viljaхотеть

börja om igenначать все заново

igenснова, опять

Då det redan är försent, då man redan är på väg

когда

det ärэто есть

redanуже

försentслишком поздно

manчеловек

är på vägв дороге, в пути

Refräng:

Refrängприпев

Jag kan inte ljuga för dig,

Jagя

kan inteне могу, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

ljuga för digлгать, обманывать тебя (неопр. ф. гл.)

du känner mig alltför väl

duты

känner migзнаешь меня, наст. вр. от глаг. kännaзнать, быть знакомым

alltför välслишком хорошо

Om du ser mig i ögonen så säger dom

omесли

ser mig i ögonenпосмотришь мне в глаза

ögonenглаза = öga + n (мн.ч.) + en (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

то

sägerскажут, наст. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

dom (разгов.) = de (грам.) — они

att vi kan bara vara dom vi är

attчто

viмы

kanможем, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

baraтолько, лишь

vara dom vi ärбыть теми, кто мы есть

så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det

поэтому

ge mig inga skälне давай мне никаких поводов, повелит. наклон. geдавать

migмне

ingaникаких

skälпричина, повод

förт.к, ведь

vad vi än kallar detкак мы это не назовем, наст. вр. от глаг. kallaназывать

så är det bara ett långsamt farväl

поэтому

är detэто есть

baraтолько, всего лишь

ett långsamt farvälмедленное “Прощай”

långsamtмедленное

Jag tvår mina händer i kärlekens namn

Jagя

tvår mina händerскрещиваю руки (молюсь)

minaмои (мн.ч.)

händerруки (мн.ч.) = hand (рука) + er (мн.ч.)

i kärlekens namnво имя любви

kärlekлюбовь

Du kan vinna allt, du förlorar ibland

Duты

kanможешь, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

vinnaвыиграть (неопред. ф. глаг.)

alltвсе

förlorarпроигрываешь, наст. вр. от глаг. förloraпроигрывать

iblandиногда

Men vägen som vi färdas på,

Menно

vägenдорога, путь

somкоторый(ая)

viмы

färdas påидем по, наст. вр. от глаг. färdaидти

den leder, den leder ingenstans

denона (дорога)

lederведет, наст. вр. от глаг. ledaвести, приводить

ingenstansникуда

Refräng:

Refrängприпев

Jag kan inte ljuga för dig,

Jagя

kan inteне могу, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

ljuga för digлгать, обманывать тебя (неопр. ф. гл.)

du känner mig alltför väl

duты

känner migзнаешь меня, наст. вр. от глаг. kännaзнать, быть знакомым

alltför välслишком хорошо

Om du ser mig i ögonen (SE MIG I ÖGONEN)

Omесли

duты

ser mig i ögonenпосмотришь мне в глаза

ögonenглаза = öga (ett-ord) + n (мн.ч.) + en (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

För vi kan bara vara dom vi är

Förтак как, ведь

viмы

kanможем, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

baraтолько, лишь

vara dom vi ärбыть теми, кто мы есть

så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det

поэтому

ge mig inga skälне давай мне никаких поводов, повелит. накл. от geдавать

migмне

ingaникаких

skälпричина, повод

förтак как, ведь

vad vi än kallar detкак мы это не назовем, наст. вр. глаг. kallaназывать

så är det bara ett långsamt farväl

поэтому

är detэто есть

baraтолько, всего лишь

ett långsamt farvälмедленное “Прощай”

långsamtмедленное

(Känner mig alltför välSe mig i ögonen)

känner migзнаешь меня, наст. вр. от глаг. kännaзнать, быть знакомым

alltför välслишком хорошо

ser mig i ögonenпосмотришь мне в глаза

ögonenглаза = öga (ett-ord) + n (мн.ч.) + en (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

För vi kan bara vara de vi är

Förтак как, ведь

viмы

kanможем, наст. вр. от глаг. kunnaмочь, быть способным

baraтолько, лишь

vara dom vi ärбыть теми, кто мы есть

så ge mig inga själ, för vad vi än kallar det
så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det

поэтому

ge mig inga skälне давай мне никаких поводов, повелит. накл. от geдавать

migмне

ingaникаких

skälпричина, повод

så är det bara ett långsamt farväl

är detэто есть

baraтолько, всего лишь

ett långsamt farvälмедленное “Прощай”

långsamtмедленное