Песня №6 — Molly Sandén – Det Finaste Någon Kan Få. Самое прекрасное, что человек может получить
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Molly Sandén – Det Finaste Någon Kan Få. Самое прекрасное, что человек может получить

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Du finns, du är när du står med mig här

Duты

finnsсуществуешь, наст. вр. от глаг. finnasсуществовать

du ärты есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

närкогда

stårстоишь, наст. вр. от глаг. ståстоять

med migсо мной

härздесь, тут

Gör dig inte en massa extra besvär

Gör dig inteне создавай себе, повелит. накл. глаг. göraделать, создавать

inteне (отриц. част.)

en massaмножество, масса

extraлишние, дополнительные

besvärхлопоты, беспокойство

utan vad du e, å så ska du få se

utanно, зато

vadчто

du e (сокращ.) = du ärты есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

å = ochи

так, таким образом

ska du få seты увидишь, посмотришь: конструкция будущего времени ska + få seсмотреть

Du är värd allt som livet kan ge

du ärты есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

värdдостоин, заслуживаешь

alltвсе

somчто

livetжизнь

kan geможет дать, наст. вр. от глаг. kunnaмочь; geдавать

Refräng:

Refrängприпев

Varje liten sak som du gör

Varjeкаждый, каждая

liten sakмелочь

litenмаленький

sakвещь, дело

som du görчто ты делаешь, наст. вр. от глаг. göraделать

Varje litet ord som jag hör

Varjeкаждый, каждая

litenмаленький

ordслово

som jag hörчто я слышу, наст. вр. от глаг. höraслышать

Får mej att förstå att en vän som är så

Får mej = (mig) att förståзаставляет меня понять (приводит меня к пониманию)

förståпонимать

attчто

en vänдруг

som är såтакой

är det finaste någon kan få

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

det finasteсамое прекрасное

någonкто-то, кто-либо

kan fåможет получить, наст. вр. от глаг. kunnaмочь; получать

Alla har nåt bra, nåt som andra vill ha

Allaвсе (люди)

harимеют, наст. вр. от глаг. haиметь, владеть

nåt (сокращ.) = någotчто-то, что-либо

braхороший, хорошо

nåt (сокращ.) = någotчто-то, что-либо

somчто

andraдругие (люди)

vill haхотят (иметь), наст. вр. от глаг. viljaхотеть; haиметь

Även om det inte känns så var dag

Även omдаже если

det inte känns såэто не чувствуется так (таким образом)

var dag (сокращ.) = varje dagкаждый день

Det är upp till dig och även till mej

Det är upp till digэто зависит от тебя

ochи

även till mej (разгов.) = även upp till migдаже зависит от меня

Att se till att allt ordnar sej

Att se tillобеспечить, постараться

attчтобы

allt ordnar sej (разгов.) = allt ordnar sigвсе наладится, от глагола ordnaустраивать

Refräng:

Refrängприпев

Varje liten sak som du gör

Varjeкаждый, каждая

liten sakмелочь,

litenмаленький

sakвещь, дело

som du görчто ты делаешь, наст. вр. от глаг. göraделать

Varje litet ord som jag hör

Varjeкаждый, каждая

litenмаленький

ordслово

som jag hörчто я слышу, наст. вр. от глаг. höraслышать

Får mej att förstå att en vän som är så

Får mej = (mig) att förståзаставляет меня понять (приводит меня к пониманию)

förståпонимать

attчто

en vänдруг

som är såтакой

är det finaste någon kan få

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

det finasteсамое прекрасное

någonкто-то, кто-либо

kan fåможет получить, наст. вр. от глаг. kunnaмочь; получать

Sprid glädje och du får dubbelt upp

Sprid glädjeраспространяй (= дари) радость, повелит. накл. от глагола spridaраспространять

glädjeрадость, веселье, удовольствие

ochи

du fårты получишь, наст. вр. от глаг. получать

dubbelt uppвдвойне больше

Älska och du förstår

Älskaлюби, повелит. наклон. глаг. älskaлюбить

du förstårты поймешь, наст. вр. от глаг. förståпонимать

Refräng:

Refrängприпев

Varje liten sak som du gör

Varjeкаждый, каждая

liten sakмелочь,

litenмаленький

sakвещь, дело

som du görчто ты делаешь, наст. вр. от глаг. göraделать

Varje litet ord som jag hör

Varjeкаждый, каждая

litenмаленький

ordслово

som jag hörчто я слышу, наст. вр. от глаг. höraслышать

Får mej att förstå att en vän som är så

Får mej = (mig) att förståзаставляет меня понять (приводит меня к пониманию)

förståпонимать

attчто

en vänдруг

som är såтакой

är det finaste någon kan få

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

det finasteсамое прекрасное

någonкто-то, кто-либо

kan fåможет получить, наст. вр. от глаг. kunnaмочь; получать

är det finaste någon kan få

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

det finasteсамое прекрасное

någonкто-то, кто-либо

kan fåможет получить, наст. вр. от глаг. kunnaмочь; получать