Песня №4 — George Shaid – Jag Tror Jag Är Kär. Мне кажется, что я влюблен
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

George Shaid – Jag Tror Jag Är Kär. Мне кажется, что я влюблен

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Jag sitter för mig själv
En skön sommarkväll

jagя

sitter för mig självсижу себе, наст. вр. от глаг. sittaсидеть

en sommarkvällлетний вечер

skönприятный, прекрасный

Och tänker på dig

ochи

tänker på digдумаю о тебе, наст. вр. от глаг. tänkaдумать

Och allting som vi gjort

alltingвсе

somчто

viмы

gjortделали, причастие прош. вр. от глаг. göraделать

Bara du och jag
En varm sommardag

baraтолько

du och jagты и я

en varm sommardagжаркий летний день

varmжаркий

Allting känns okej

alltingвсе

känns okejхорошо, отлично

Men tiden går så fort

menно

tidenвремя = tid + en (неопред. арт-ль)

går så fortлетит так быстро, наст. вр. от глаг. идти

Åh jag önskar
att det aldrig tar slut

åhох

jagя

önskarжелаю, наст. вр. от глаг. önskaжелать

attчтобы

detэто

aldrigникогда

tar slutзакончиться, наст. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

Refräng:

Refrängприпев

För jag känner så här

förпотому что

kännerчувствую, наст. вр. от глаг. kännaчувствовать

så härвот так, таким образом

Jag tror jag är kär

jag trorмне кажется, наст. вр. от глаг. troдумать

jag är kärя влюблен, наст. вр. от глаг. varaбыть

Känslorna bubblar inom mig

känslornaчувства = känsla (чувство) + or (мн.ч.) + na (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

bubblar inom migкипят внутри меня, наст. вр. от глаг. bubblaкипеть

inomвнутри

Det känns så bra

det känns så braкажется такое приятное, хорошее чувство, наст. вр. от глаг. kännasказаться

приятный

Du och jag
Tillsammans

du och jagты и я

tillsammansвместе

Åh jag önskar att det aldrig tar slut

åhох

jagя

önskarжелаю, наст. вр. от глаг. önskaжелать

attчтобы

detэто

aldrigникогда

tar slutзакончиться, наст. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

Åh vilken härlig grej

åhох

vilkenкакой, какая

vilken härlig grejкак прекрасно, чудесно

Att jag fråga dig

jag fråga(de) digя тебя спросил, прош. вр. от frågaспрашивать

Och du sa ”ja”
Och att du gillar mig

ochи

duты

saсказала, прош. вр. от глаг. sägaсказать, говорить

jaда

du gillar migя тебе нравлюсь (досл. ты ценишь меня), наст. вр. от гл. gillarценить

Åh jag önskar att det aldrig tar slut

åhох

jagя

önskarжелаю, наст. вр. от глаг. önskaжелать

attчтобы

detэто

aldrigникогда

tar slutзакончиться, наст. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

Refräng:

Refrängприпев

För jag känner så här
Jag tror jag är kär
Känslorna bubblar inom mig
Det känns så bra
Du och jag
Tillsammans

2 раза

förпотому что

kännerчувствую, наст. вр. от глаг. kännaчувствовать

så härвот так, таким образом

jag trorмне кажется, наст. вр. от глаг. troдумать

jag är kärя влюблен, наст. вр. от глаг. varaбыть

känslornaчувства = känsla (чувство) + or (мн.ч.) + na (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

bubblar inom migкипят внутри меня, наст. вр. от глаг. bubblaкипеть

inomвнутри

det känns så braкажется такое приятное, хорошее чувство, наст. вр. от глаг. kännasказаться

du och jagты и я

tillsammansвместе

Jag gillar dig

jag gillar digты мне нравишься, наст. вр. от гл. gillarценить

Mer och mer varje dag

mer och merвсе больше и больше

varje dagкаждый день

Refrängприпев

För jag känner så här
Jag tror jag är kär
Känslorna bubblar inom mig
Det känns så bra
Du och jag
Tillsammans

2 раза

förпотому что

kännerчувствую, наст. вр. от глаг. kännaчувствовать

så härвот так, таким образом

jag trorмне кажется, наст. вр. от глаг. troдумать

jag är kärя влюблен, наст. вр. от глаг. varaбыть

känslornaчувства = känsla (чувство) + or (мн.ч.) + na (определенный артикль мн.ч.) и получаем определенную форму мн.ч.

bubblar inom migкипят внутри меня, наст. вр. от глаг. bubblaкипеть

inomвнутри

det känns så braкажется такое приятное, хорошее чувство, наст. вр. от глаг. kännasказаться

du och jagты и я

tillsammansвместе

Åh jag önskar att det aldrig tar slut

åhох

jagя

önskarжелаю, наст. вр. от глаг. önskaжелать

attчтобы

detэто

aldrigникогда

tar slutзакончиться, наст. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться