Песня №3 — Sarah Dawn Finer – Kärleksvisan. Песня о любви
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Sarah Dawn Finer – Kärleksvisan. Песня о любви

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Var inte rädd. Jag går bredvid dig.

var inte räddне бойся, повелит. накл. от глагола varaесть, быть

räddстрах

jagя

gårиду, наст. вр. от глаг. идти

bredvidрядом, около

digтебя, тобой, тебе

Kom ta min hand. Jag håller i dig.

komподойди, повелит. наклон. глаг. kommaприходить, подходить

taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать

jag håller i digя держу тебя, наст. вр. от глаг. hållaдержать

Här i min famn. Kan du våga tro.

härздесь

i min famnв моих объятиях

kanможешь, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

vågaсметь, осмеливаться

troверить

Sänk dina murar. Jag ger dig ro.

sänkопусти, повелит. наклон. глаг. sänkaопускать

dinaтвои (мн.ч.)

murarстены (мн.ч.) = mur (ед. ч) + ar (оконч. мн.ч.)

jagя

gerдаю, наст. вр. от глаг. geдавать

digтебя, тобой, тебе

roпокой

För att jag älskar dig så som du är

för attпотому что

älskar digлюблю тебя, наст. вр. от глаг. älskaлюбить

так, такой

somкакой

du ärты есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

Och jag vill ge dig allting jag har.

ochи

villхочу, наст. вр. от глаг. viljaхотеть, желать

ge digдать тебе

alltingвсе

jag harу меня есть

Å låt mig få bära dig när du är svag.

å = ochи

låtпозволь, повелит. наклон. глаг. låtaпозволять

migмне

få bära digнести тебя

bäraнести

närкогда

du är svagты слаб(ый)

För du betyder allting för mig.

förпотому что

duты

betyderзначишь, наст. вр. от глаг. betydaзначить, означать

alltingвсе

för migдля меня

Var inte rädd.
Jag går bredvid dig.

var inte räddне бойся, повелит. накл. от глагола varaесть, быть

räddстрах

jagя

gårиду, наст. вр. от глаг. идти

bredvidрядом, около

digтебя, тобой, тебе

Nu är jag din och nu kan jag andas.

nuтеперь, сейчас

är jag dinя (есть) твоя, наст. вр. от глаг. varaбыть

ochи

kanмогу, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

andasдышать (неопред. ф. глаг.)

Här blir jag kvar.
För här vill jag stanna.

härздесь, тут

blir jag kvarя останусь, от blir kvarостаться

förпотому что

härздесь, тут

villхочу, наст. вр.от глаг. viljaхотеть, желать

stannaостаться, оставаться

Se på oss nu.
Livet är vårt.

seпосмотри, повелит. наклон. глаг. seсмотреть

på ossна нас

nuтеперь, сейчас

livetжизнь

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

vårtнаша

Ser du den framtid som vi
vi kommer få.

serвидишь, наст. вр. от глаг. seвидеть, смотреть

duты

denто, тот, та

framtidбудущее

somкоторое

viмы

kommer fåполучим, конструкция буд. вр.: kommer + получать

För att jag älskar dig så som du är

för attпотому что

älskar digлюблю тебя, наст. вр. от глаг. älskaлюбить

так, такой

somкакой

du ärты есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

Å jag vill ge dig allting jag har.

å = ochи

villхочу, наст. вр. от глаг. viljaхотеть, желать

ge digдать тебе

alltingвсе

jag harу меня есть, наст. вр. от глаг. haиметь

Å låt mig få bära dig när du är svag.

å = ochи

låtпозволь, повелит. наклон. глаг. låtaпозволять

migмне

få bära digнести тебя

bäraнести

närкогда

du är svagты слаб(ый)

För du betyder allting för mig.

förпотому что

duты

betyderзначишь, наст. вр. от глаг. betydaзначить, означать

alltingвсе

för migдля меня

Ja, jag ska älska dig så som du är

jaда

jag ska älska digя буду любить тебя, конструкция буд. вр. от глаг. ska + älskaлюбить

так, такой

somкакой

du ärты есть, наст. вр. от глаг. varaбыть

Å jag vill ge dig allting jag har.

å = ochи

villхочу, наст. вр. от глаг. viljaхотеть, желать

ge digдать тебе

alltingвсе

jag harу меня есть, наст. вр. от глаг. haиметь

Och låt mig få bära dig
när hoppet sviker.

ochи

låtпозволь, повелит. наклон. глаг. låtaпозволять

migмне

få bära digнести тебя

bäraнести

närкогда

hoppetнадежда

svikerпропадет, ослабнет, наст. вр. от глаг. svikaпропадать, ослабнуть

Du betyder allt för mig.

duты

betyderзначишь, наст. вр. от глаг. betydaзначить, означать

alltingвсе

för migдля меня

Var inte rädd.
Jag står bredvid dig.

var inte räddне бойся, повел. накл. от глагола varaбыть

jagя

stårстою, наст. вр. от глаг. ståстоять

bredvidрядом, около

digтебя, тобой, тебе

För du betyder allt för mig.

förпотому что

duты

betyderзначишь, наст. вр. от глаг. betydaзначить, означать

alltingвсе

för migдля меня