Песня №11 — Darin – Ta mig tillbaka. Верни меня обратно
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Darin – Ta mig tillbaka. Верни меня обратно

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Ta mig tillbaks

Ta mig tillbaksверни меня обратно,

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaks (разгов.) = tillbaka (грам.)назад, обратно

Tillbaks till då jag fick min allra första skiva

Tillbaks till dåназад в то время, когда

тогда

jagя

fickполучил, прош. вр. от глаг. получать

minмой, моя

allra förstaсамый первый

allraсамый, абсолютный

förstaпервый

skivaдиск

Cyklade runt och nynnade på Billie Jean

Cykladeездил на велосипеде, прош. вр. от глаг. cyklaездить, кататься на велосипеде

runtвокруг, кругом

ochи

nynnade påнапевал (мелодию), прош. вр. от глаг. nynnaнапевать

Billie JeanБилли Джин

I en värld där vi försvann i 8-bitar

I en världв мире

därтам

viмы

försvannисчезли, прош. вр. от глаг. försvinnaисчезать, пропадать

i 8-bitarв 8-разрядной TV-игре

Ta mig tillbaks

Ta mig tillbaksверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaks (разгов.) = tillbaka (грам.)назад, обратно

Till ett baksäte mot gamla Paris

Tillк (к тому времени)

ett baksäteзаднее сидение

mot gamla Parisк (по направлению) старому Парижу

Det var ett krig med Rosa mil efter mil

Detэто

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

ett krigвойна

med Rosaс Розой (примеч. : имеется ввиду Роза Люксембург и ее борьба с империализмом)

mil efter milмиля за милей (1 миля ~ 10 км)

efterза

Och jag känner mig så liten men så fri

Ochи

Jagя

känner migчувствую себя, наст. вр. от глаг. känna migчувствовать себя

så litenтакой маленький

menно

så friтакой свободный

Refräng:

Refrängприпев

Det var en sommar som aldrig tog slut

Detэто

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

en sommarлето

somкоторое(-ый, -ая)

aldrigникогда

tog slutзакончилось, прош. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

För vi levde varenda minut

Förт.к., потому что

viмы

levdeжили, прош. вр. от глаг. levaжить

varendaкаждая

minutминута

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till när allting var så stort

Tillк (к тому времени)

närкогда

alltingвсе

varбыло, от глаг. varaбыть

så stortтакой большой

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till innan allt redan var gjort

Tillк (к тому времени)

innan allt redan var gjortдо того, как все было сделано

innanдо того, как

alltвсе

var gjortбыло сделано:
varбыло, прош. вр. глаг. varaбыть + gjortсделано

Man fick vänta man fick längta

Man fick väntaпришлось ждать

Man fick längtaпришлось тосковать, скучать

När tiden var så lång

Närкогда

tidenвремя

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

så långтак долго

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till dem stunder jag vill känna igen

Tillк (к тому времени)

dem stunderте моменты

demте

stunderмоменты (мн.ч.) = stund (ед.ч.) + er (оконч. мн.ч.)

jagя

villхочу, наст. вр. от глаг. viljaхотеть, желать

kännaчувствовать (неопред. ф. глаг)

igenснова, опять

Ta mig tillbaks

Ta mig tillbaksверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

Tillbaks till skogen där vi fann en annan värld

Tillbaks tillназад к

skogenлес

därтам, где

viмы

fannнашли, прош. вр. от глаг. finnaнаходить

en annan världиной, другой мир

Det var vi som skrev historierna där

Detэто

Varбыли, от глаг. varaбыть

viмы

somкто, которые

skrevнаписали, прош. вр. от глаг. skrivaписать

historiernaистории (мн.ч.) = historia (история) + er (оконч. мн.ч.) + na (опред. арт-ль мн.ч.)

därтам

Krävdes så lite för att bygga nåt så magiskt

Krävdesтребовалось, прош. вр. от глаг. krävasтребоваться

так

liteмало, немного

för attдля того, чтобы

byggaстроить (неопред. ф. глаг.)

nåt (сокращ.) = någotчто-то, что-либо

так

magisktмагическое, волшебное

Ta mig tillbaks

Ta mig tillbaksверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaks (разгов.) = tillbaka (грам.)назад, обратно

Till alla uppenbarelser från MTV

tillк

allaвсе

uppenbarelserявления (мн.ч.) = uppenbarelse (ед.ч.) + er (оконч. мн.ч.)

frånиз, от

MTVмуз. канал

Lika mäktigt som ett stadsfyrverkeri

Likaтакой же (равный)

mäktigtсильный, мощный

somкак

ett stadsfyrverkeriгородской фейерверк

Tänker tillbaks på hur det var ett annat liv

Tänkerдумаю, наст. вр. от глаг. tänkaдумать

tillbaks (разгов.) = tillbaka (грам.)назад, обратно

på hur det var ett annat livо том, какой была другая жизнь

о

hurкак, какой

detэто

varбыло(а), прош. вр. от глаг. varaбыть

ett livжизнь

Refräng:

Refrängприпев

Det var en sommar som aldrig tog slut

Detэто

varбыло, наст. вр. от глаг. varaбыть

en sommarлето

somкоторое(-ый, -ая)

aldrigникогда

tog slutзакончилось, прош. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

För vi levde varenda minut

Förт.к., потому что

viмы

levdeжили, прош. вр. от глаг. levaжить

varendaкаждая

minutминута

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till när allting var så stort

Tillк (к тому времени)

närкогда

alltingвсе

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

så stortтакой большой

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till innan allt redan var gjort

Tillк (к тому времени)

innan allt redan var gjortдо того, как все было сделано

innanдо того, как

alltвсе

var gjortбыло сделано:
varбыло, прош. вр. глаг. varaбыть + gjortсделано

Man fick vänta man fick längta

Man fick väntaпришлось ждать

Man fick längtaпришлось тосковать, скучать

När tiden var så lång

Närкогда

tidenвремя

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

så långтак долго

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till dem stunder jag vill känna igen

Tillк (к тому времени)

dem stunderте моменты

demте

stunderмоменты (мн.ч.) = stund (en — ord) (ед.ч.) + er (оконч. мн.ч.)

jagя

villхочу, наст. вр. от глаг. viljaхотеть, желать

kännaчувствовать (неопред. ф. глаг)

igenснова, опять

Det var en sommar som aldrig tog slut

Detэто

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

en sommarлето

somкоторое(-ый, -ая)

aldrigникогда

tog slutзакончилось, прош. вр. от глаг. ta slutзаканчиваться

För vi levde varenda minut

Förтак как, потому что

viмы

levdeжили, прош. вр. от глаг. levaжить

varendaкаждая

minutминута

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till när allting var så stort

Tillк (к тому времени)

närкогда

alltingвсе

varбыла, прош. вр. от глаг. varaбыть

så stortтакой большой

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till innan allt redan var gjort

Tillк (к тому времени)

innan allt redan var gjortдо того, как все было сделано

innanдо того, как

alltвсе

var gjortбыло сделано:
varбыло, прош. вр. varaбыть + gjortсделано

Man fick vänta man fick längta

Man fick väntaпришлось ждать

Man fick längtaпришлось тосковать, скучать

När tiden var så lång

Närкогда

tidenвремя

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

så långтак долго

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Till dem stunder jag vill känna igen

Tillк (к тому времени)

dem stunderте моменты

demте

stunderмоменты (мн.ч.) = stund (ед.ч.) + er (оконч. мн.ч.)

jagя

villхочу, от глаг. viljaхотеть, желать

kännaчувствовать (неопред. ф. глаг)

igenснова, опять

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно

Ta mig tillbaka

Ta mig tillbakaверни меня обратно

Taвозьми, повелит. наклон. глаг. taбрать, взять

migменя, мне

tillbaka (грам.)назад, обратно