Песня №12 — Peter Lundblad – Ta mig till havet. Возьми меня к морю
Next
Запишитесь на пробный урок! Пробный урок Login

Peter Lundblad – Ta mig till havet. Возьми меня к морю

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Vi tar vägen mot stranden,

vi tar vägen motмы направляемся, идем к, наст. вр. от ta vägen — двигаться, направляться

viмы

tarберем, наст. вр. от глаг. taбрать

vägenдорога, путь

motк, в направлении к

strandenпобережье, берег

Vi som aldrig setts förr

viмы

somкто, которые

aldrigникогда

förrранее, раньше

settsвиделись, прош. вр. от глаг. sesвидеться

Att du vågar gå med mig ifrån trängsel och vin.

attчто

duты

vågarотваживаешься, наст. вр. от глаг. vågaотваживаться, осмеливаться

идти (неопред. ф. глаг.)

med migсо мной

ifrånот

trängselтеснота, перегруженность (шумного города)

ochи

vinвино

Det var enkelt för båda, bara öppna en dörr.

detэто

varбыло, прош. вр. от глаг. varaбыть

enkeltлегко, просто

för bådaдля обоих

baraтолько, лишь

öppnaоткрыть (неопред. ф. глаг.)

en dörrдверь

Sommarnatten är från och med nu din och min.

sommarnattenлетняя ночь

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

från och med nu (устойч. выраж.) — с этого момента

dinтвоя(й)

minмоя(й)

Med en suck rullar vågorna in.

medс

suckвздох, перен. знач.шум

rullar vågorna inнакатываются волны

vågornaволны (мн.ч.) = våg (волна) + or (оконч. мн.ч.) + na (опред. арт-ль мн.ч.)

rullar inнакатываются, наст. вр. от глаг. rulla inнакатываться, закручиваться

Refräng:

Refrängприпев

Ta mej till havet och gör mej till kung!

taвозьми, повелит. наклон. от глаг. taбрать

mej (разгов.) = mig (грам.)меня

till havetк морю

havetморе

ochи

gör mej till kungсделай меня королем

görсделай, повелит. наклон. от глаг. göraделать

kungкороль

Kung över sommar'n och natten.

kung över sommar'n och nattenкороль лета и ночи

sommar'n (сокращ.) = sommarenлето

ochи

nattenночь

Sanden är fuktig och kvinnan är ung

sandenпесок

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

fuktigсырой, влажный

ochи

kvinnanженщина

ungмолодая, юная

Galen av längtan är jag.

galen av längtanсумасшедший (без ума) от желания

längtanсильное желание, тоска

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

jagя

Dofterna samlas och luften blir tung

dofternaзапахи, ароматы (мн.ч.) = doft (запах) + er (оконч. мн. ч.) + na (опред. арт-ль мн.ч.)

samlasсобираются (смешиваются), наст. вр. от глаг. samlasсобираться (смешиваться)

ochи

luftenвоздух

blirстановится, наст. вр. от глаг. bliстановиться

tungтяжелый

Ta mig till havet och stanna tills natten blir dag.

taвозьми, повелит. наклон. от глаг. taбрать

mej (разгов.) = mig (грам.)меня

till havetк морю

havetморе

ochи

stannaостанься, повелит. наклон. от глаг. stannaоставаться

nattenночь

blirбудет, станет, наст. вр. от глаг. bliбыть, становиться

dagдень

Kanske något berusad fastän glasklar ändå

kanskeвозможно, может быть

någotнемного, слегка

berusadпьяный, опьяненный

fastänхотя, хоть

glasklarкристально чистый

ändåвсе-таки, все же, еще

när ett sinne i taget fylls av allt jag kan få.

närкогда

ett sinne i tagetодна мысль за другой

ett sinneмысль

fyllsнаполняются, наст. вр. от глаг. fyllasнаполняться

av alltвсем

jagя

kanмогу, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

получить (неопред. ф. глаг.)

Om jag lever imorgon spelar ingen roll alls.

omесли

jagя

lever imorgonбуду жить завтра, наст. вр. от глаг. levaжить

spelar ingen roll allsне играет совсем никакой роли (не имеет никакого значения)

spelarиграет, наст. вр. от глаг. spelaиграть

ingen allsсовсем никакой (ая)

rollроль, значение

Vi har hört havet spela våran sommarnattsvals.

viмы

har hörtслышали, услышали, прош. вр. от глаг. höraслышать

havetморе

spelaиграть, звучать (неопред. ф. глаг.)

våranнаш, наша

sommarnattsvalsвальс летней ночи

sommarлето

nattenночь

valsвальс

Jag vill ha dej när natten ser på.

jag vill ha dejя желаю тебя

jagя

villхочу, наст. вр. от глаг. villjaхотеть, желать

haиметь (неопред. ф. глаг.)

dej (разгов.) = digтебя

närкогда

nattenночь

ser påсмотрит на, наблюдает, наст. вр. от глаг. se påсмотреть на (что-либо)

Refräng:

Refrängприпев

Ta mig till havet och gör mig till kung!

taвозьми, повелит. наклон. от глаг. taбрать

mej (разгов.) = mig (грам.)меня

till havetк морю

havetморе

ochи

gör mej till kungсделай меня королем

görсделай, повелит. наклон. от глаг. göraделать

kungкороль

Kung över sommar'n och natten.

kung över sommar'n och nattenкороль лета и ночи

sommar'n (сокращ.) = sommarenлето

ochи

nattenночь

Sanden är fuktig och kvinnan är ung

sandenпесок

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

fuktigсырой, влажный

ochи

kvinnanженщина

ungмолодая, юная

Galen av längtan är jag.

galen av längtanсумасшедший (без ума) от желания

längtanсильное желание, тоска

ärесть, наст. вр. от глаг. varaбыть

jagя

Dofterna samlas och luften blir tung

dofternaзапахи, ароматы (мн.ч.) = doft (запах) + er (оконч. мн. ч.) + na (опред. арт-ль мн.ч.)

samlasсобираются (смешиваются), наст. вр. от глаг. samlasсобираться (смешиваться)

ochи

luftenвоздух

blirстановится, наст. вр. от глаг. bliстановиться

tungтяжелый

Ta mig till havet och stanna tills natten blir dag.

taвозьми, повелит. наклон. от глаг. taбрать

mej (разгов.) = mig (грам.)меня

till havetк морю

havetморе

ochи

stannaостанься, повелит. наклон. от глаг. stannaоставаться

tillsдо тех пор

nattenночь

blirбудет, станет, наст. вр. от глаг. bliбыть, становиться

dagдень