ABBA – Honey honey

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

Honey honey, underbara, ah-ha, honey honey
Honey honey, söta rara, ah-ha, honey honey

honey honeyмилый, милый (английское выражение)

underbaraчудесный, прекрасный

sötaсладкий

raraмилый

Dom viskar så söta ord
Du är deras allt på jord
Det där ska du inte tro
Bara ta't med ro
Sånt är bara smicker

domони, допустимо в разгов. речи, песнях (грам. форма — de)

viskarшепчут, наст. вр. от глаг. viskaшептать

такие

sötaсладкие, мн.ч. от sötсладкий

duты

ärесть, наст. вр. глагола vara

derasих

alltвсе

på jordна земле

detэто, этот, эта, эти

därтам

det därтому

skaмодальный глагол быть должным, тут в роли вспомог. глаг. для буд. вр.

duты

inteотриц. частица не

troверить

baraтолько

ta't (сокращ.) = ta detприми это, повел. наклонение от глагола taбрать

med roспокойно

såntтакой, такая

ärесть, наст. вр. глагола vara

baraтолько

smickerлесть

Honey honey, inte illa, ah-ha, honey honey
Honey honey, flicka lilla, ah-ha, honey honey

inte illaне плохо

flickaдевочка, девушка

lillaкрошка, малышка

Den kvarnen som mal är tom
Och det är en ynkedom
Nej, killar som snackar så
Litar ingen på

den kvarnenэтa мельница: den + kvarn + en = den kvarnen — определенный артикль + существительное; kvarnen — неопред. артикль en добавляется в конец слова, и получаем определенную форму

somкоторая

malмолола, от глагола malaмолоть в прошедшем времени

ärесть, наст. вр. глагола vara

tomпустой

ochи

det ärэто есть

en ynkedomмучение

nejнет

killarпарни, ребята, мн.ч. от en killeпарень + ar

somкоторые

snackarболтают, наст. вр. от глаг. snackaболтать

так

ingenникто

litar påверят, наст. вр. от глаг. lita påверить

Det brukar va' dom som sviker
Som ivrigast hållit me'
Men vet man det bara
Så kan man nog klara det

detэто, этот, эта, эти

brukarиметь обыкновение, обычно

va' (сокращ.) = varaбыть

domони, допустимо в разгов. речи, песнях (грам. форма — de)

somкоторые

svikerпредают, обманывают, наст. вр. от глаг. svikaпредавать, обманывать

ivrigastрьяно, усердно

hållit me' = hållit med = (har) hållit medсогласился, прош. вр. от глаг. hålla medсоглашаться, поддерживать

menно

vetзнает, наст. вр. от глаг. vetaзнать

manчеловек

baraтолько

так

kanможет, наст. вр. от глаг. kunnaмочь

nogнесомненно

klara detсправиться с этим

Tro inte på önskesmicker
Och passa dej vad du gör
Och håll dej med benen på jorden
Ja, vad du än hör

tro inte påне верьте, повелит. наклонение от глаг. tro — верить + inte — отриц. част. не

önskesmickerиллюзорная лесть

ochи

passa dej = passa digздесь: люби, повел. наклонение от sig passa

vad du görто, что ты делаешь: наст. вр. от глаг. göraделать
vadчто
duты

hållдержитесь, повелит. накл. от глаг. hållaдержать

på jordenна земле: jorden = jord + неопред. арт-ль en

håll dej med benenтвердо стой на ногах, фраз. оборот

jaда

vad änчто бы ни

hörслышишь, наст. вр. от глаг. höraслышать

Honey honey, viskar alla, ah-ha, honey honey
Honey honey, lätt att falla, ah-ha, honey honey

viskarшепчут, от глаг. viskaшептать

allaвсе

honey honeyмилый, милый (англ. заимствование)

lättлегко

att fallaупасть

Men tro bara det du vill
Och lägg inte märke till
Det söta du alltid hör
Som så många gör

menно

troверь, повелит. наклонение от troверить

baraтолько

det du villто, что ты хочешь, наст. вр. от глаг. viljaхотеть

lägg inte märke tillне придавай значение, повел. наклонение от läggerкласть, ставить

det sötaсладкое

duты

alltidвсегда

hörслышишь, наст. вр. от глаг. höraслышать

somкак

så mångaмногие

görделают, наст. вр. от глаг. göraделать

Tro inte på smicker
Nej, passa dej vad du gör

tro inte påне верьте, повелит. наклонение от troверить

smickerлесть

passa dej = passa digздесь: люби, повел. наклон. глаг. passa (sig)

vad du görто, что ты делаешь, от глаг. göraделать

vadчто

duты

Ja, håll dig med benen på jorden
Ja, vad du än hör

hållдержитесь, повелит. накл. от глаг. hållaдержать

på jordenна земле (jorden = jord + неопред. арт-ль en)

håll dej med benenтвердо стой на ногах, фраз. оборот

vad änчто бы ни

hörслышишь, наст. вр. от глаг. höraслышать

Honey honey, underbara, ah-ha, honey honey
Honey honey, söta rara, ah-ha, honey honey

underbaraчудесный, прекрасный

sötaсладкий

raraмилый

Men socker är inte allt
Så ta't me' en nypa salt
Och är du förståndig sen…
Tar du inte en…

menно

sockerсахар

är inte alltне есть все

так

ta't (сокращ.) = ta detприми это, повелит. наклонение от глаг. taбрать, принимать

me' (сокращ.) = medс

en nypa saltщепотка соли

ochи

förståndigразумный

sen = sedanпотом

tar du inte enты не примешь, наст. вр. от глаг. taбрать, принимать