Спряжение польских глаголов

Видео speakASAP

Listen to the audio lesson with additional explanations

В этом уроке мы с вами продолжаем работать с глаголами.

Как вы знаете, принцип работы с глаголами всегда один и тот же, независимо от группы:

убрали окончание от инфинитива и поставили правильные окончания для я, ты, мы, они и т.д.

В польском языке 4 группы глаголов. Мы постарались дать в этом уроке довольно простое и структурированное объяснение этой темы. Поймите принцип, выучите окончания, а дальше набирайте словарный запас и доучивайте глаголы и их спряжение по мере работы с польским языком.

Правильные окончания позволяют нам правильно говорить «я слушаю», «мы понимаем», а не «я слушать», «мы понимать».

Группа 1. Глаголы с окончанием -ować

kupować (покупать), pracować (работать), studiować (учиться в высшем учебном заведении), drukować (печатать), znajdować się (находиться), marznąć (мёрзнуть)

Для этой группы глаголов будут характерны окончания -esz, -iesz для местоимения ты:

pracowaćработать

Ja pracuję
Ty pracujesz
On, ona, ono pracuje
My pracujemy
Wy pracujecie
Oni (one) pracują

Pracuję na pół etatu. — Я работаю на полставки.
Gdzie pracujesz?Где ты работаешь?
On nie pracuje. — Он не работает.
Ona pracuje od ósmej do czwartej. — Она работает с восьми до четырех.
Pracujemy w weekend. — Мы работаем в выходные.
Do której pracujecie? — До которого часа вы работаете?
Oni pracują w brygadzie. — Они работают в бригаде.

Группа 2. Глаголы, которые заканчиваются на -ić, -eć, -yć (а также несколько слов с окончанием -ać)

prosić (просить), mówić (говорить), dzwonić (звонить)
myśleć (думать), milczeć (молчать)
patrzyć (смотреть), uczyć (учить)
stać (стоять), spać (спать)

Для таких глаголов характерны окончания -ysz, -isz для местоимения ты:

mówićговорить

Ja mów
Ty mówisz
On, ona, ono mówi
My mówimy
Wy mówicie
Oni (one) mów

myślećдумать

Ja tak nie myślę — Я так не думаю.
Czy myślisz, że ona dzisiaj do nas przyjdzie? — Думаешь, она сегодня придёт?
Co pani o tym myśli? — Что вы об этом думаете? (обращение к женщине)
Myślicie, że jutro będzie zimno? — Вы думаете, завтра будет холодно?
Skoro (jeżeli) oni o tym nie myślą, musimy to zrobić sami — Если они об этом не думают, мы должны сделать это сами.

prosićпросить

Proszę cię. — Я тебя прошу.
Dlaczego nie poprosisz go? — Почему ты не попросишь его?
Nikt o to (tym) ciebie nie prosi. — Никто тебя об этом не просит.
Prosimy przyjść jutro wcześniej. — Мы просим Вас, приходите завтра пораньше.
Dobrze, skoro tak prosicie. — Хорошо, раз вы так просите.
Oni nie proszą. Oni robią. — Они не просят. Они делают.

Группа 3. Глаголы с окончанием -ać

podobać się (нравиться), czekać (ждать), szukać (искать), czytać (читать), mieszkać (жить),
zaczynać (начинать).

Такие глаголы будут иметь окончание -am для местоимения я и окончание -asz для ты:

czekaćждать

Ja czekam
Ty czekasz
On, ona, ono czeka
My czekamy
Wy czekacie
Oni (one) czekają

Czekam na ciebie. — Я жду тебя.
Poczekasz na mnie z pracy? — Подождёшь меня с работы?
Ona czeka na nas o dwunastej. — Она ждёт нас в двенадцать часов.
Niepotrzebnie czekamy tak długo. — Мы зря так долго ждём.
Też czekacie państwo na ten pociąg? — Вы тоже ждёте этот поезд?
Oni czekają na samolot z Berlina. — Они ждут самолёта из Берлина.

Группа 4. Исключения, их проще выучить

jeść (есть), umieć (уметь), być (быть), rozumieć (понимать)

Для местоимения я характерно окончание -em. Но очень часто изменяется сама основа.

rozumiećпонимать

Rozumiem cię doskonale. — Я тебя прекрасно понимаю.
Dlaczego ty tego nie rozumiesz? To jest takie łatwe (tak łatwo)! — Почему ты этого не понимаешь? Это так легко!
Nikt tego nie rozumie. — Никто этого не понимает.
Czy wszystko rozumiecie? — Вы всё понимаете?
Rozumiemy o czym nas prosicie. — Мы понимаем, о чём вы нас просите.
Oni nie rozumieją po polsku. — Они не понимают по-польски.

  Группа 1
studiować
(учиться)
Группа 2
dzwonić
(звонить)
Группа 3
mieszkać
(жить)

jeść
(есть, кушать)
Ja studiuję dzwon mieszkam jem
Ty studiujesz dzwonisz mieszkasz jesz
On, ona, ono studiuje dzwoni mieszka je
My studiujemy dzwonimy mieszkamy jemy
Wy studiujecie dzwonicie mieszkacie jecie
Oni (one) studiują dzwon mieszkają jedzą

Нам с вами осталось только сделать упражнения, чтобы оттренировать правильные окончания, набрать словарный запас из предложений и послушать польский язык в ответах к упражнениям — это отличная практика для аудирования.

Совет к упражнениям: если не получается проспрягать глагол, прослушайте озвучку и впишите под диктовку.

Exercises

Exercise №1

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

mówićговорить, słuchaćслушать, milczećмолчать

 1. O tym właśnie ci . . Nic .
 2. Dlaczego mi to ? – Dlaczego ?
 3. On nigdy nic . On zawsze . On często .
 4. Ona zawsze . Rzadko kiedy .
 5. o tym już od godziny. – Nie .
 6. O czym wy ? – Dlaczego ?
 7. Oni nic . Oni zawsze .

Прослушать ответы

Exercise №2

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

zaczynaćначинать, czekaćждать, kończyćзаканчивать

 1. pracę o ósmej rano. o siódmej.
 2. Kiedy ? Kiedy ?
 3. On mnie rozumieć. On pracę o szóstej.
 4. Ona mnie drażnić. Ona studia.
 5. równo o siódmej. Na nikogo . Kończymy równo o siódmej.
 6. Zawsze tak dzień? Kiedy ?
 7. Oni bez was. Oni zawsze na czas.

Прослушать ответы

Exercise №3

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

iśćидти, staćстоять

 1. do sklepu. obok sklepu.
 2. Gdzie ? Gdzie ?
 3. On z nią. On na przystanku i czeka na nas.
 4. Ona dzisiaj do pracy.
 5. na piechotę. w (na) miejscu.
 6. z nami? Gdzie ?
 7. Oni nigdzie . w domu. przed drzwiami.

Прослушать ответы

Exercise №4

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

jeśćесть, кушать

 1. Poczekaj, ja .
 2. Co ?
 3. On rogala z mlekiem.
 4. Ona nic . Ma dietę.
 5. My rzadko w pracy.
 6. Co na śniadanie?
 7. Oni rybę z warzywami.

Прослушать ответы

Exercise №5

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

widziećвидеть

 1. cię.
 2. mnie?
 3. On nic .
 4. Ona dobrze .
 5. zmiany.
 6. Też ich .
 7. Oni daleko.

Прослушать ответы

Exercise №6

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

braćбрать

 1. cię ze sobą.
 2. coś ze sobą?
 3. On od życia wszystko, co najlepsze.
 4. Nie, tego.
 5. Dlaczego to ?
 6. Oni zawsze ze sobą psa na wakacje.

Прослушать ответы

Exercise №7

Поставьте глагол в правильную форму и переведите на русский язык

wziąćвзять

 1. Ja to .
 2. te dokumenty?
 3. On to ze sobą.
 4. Ona urlop.
 5. wszystko, co potrzebne.
 6. to?
 7. Dlaczego oni tego ?

Прослушать ответы

Take this lesson with a teacher

Польский язык за 7 уроков

Этот курс польского языка по нашей методике позволит дойти до уровня A1 самостоятельно.

Приложение для iPhone
            Польский язык за 7 уроков. Елена Шипилова. SpeakASAP® iOS приложение. Андроид приложение Польский язык за 7 уроков. Елена Шипилова. SpeakASAP® Android приложение.

Полная версия курса «Польский язык за 7 уроков» в бесплатных приложениях для iOS и Android

 • Видео-материалы с объяснениями уроков
 • Упражнения к каждому уроку для закрепления материала
 • Аудио-материалы к урокам и упражнениям
 • Все материалы, кроме видео, доступны без интернета
471,083
установки
4.55
 1. O tym właśnie ci mówię. Milczę. Nic nie mówię. — Я тебе об этом и говорю. Я молчу. Ничего не говорю.
 2. Dlaczego mi to mówisz? Dlaczego milczysz? — Почему ты мне это говоришь? Почему ты молчишь?
 3. On nigdy nic nie mówi. On zawsze słucha. On często milczy. — Он никогда ничего не говорит. Он всегда слушает. Он часто молчит.
 4. Ona zawsze mówi. Rzadko kiedy słucha. — Она говорит всегда. Она редко слушает.
 5. Mówimy o tym już od godziny. Nie milczymy. — Мы говорим об этом уже целый час. Мы не молчим.
 6. O czym wy mówicie? Dlaczego milczycie? — О чем вы говорите? Почему вы молчите?
 7. Oni nic nie mówią. Oni zawsze milczą. — Они ничего не говорят. Они всегда молчат.
 1. Zaczynam pracę o ósmej rano. Kończę o siódmej. — Я начинаю работать в 8 утра. Я заканчиваю в 7.
 2. Kiedy zaczynasz? Kiedy kończysz? — Ты когда начинаешь? Ты когда заканчиваешь?
 3. On zaczyna mnie rozumieć. On kończy pracę o szóstej. — Он начинает меня понимать. Он заканчивает работать в 6.
 4. Ona zaczyna mnie drażnić. Ona kończy studia. — Она начинает меня раздражать. Она заканчивает учебу.
 5. Zaczynamy równo o siódmej. Na nikogo nie czekamy. Kończymy równo o siódmej. — Мы начинаем ровно в 7. Никого не ждем. Мы заканчиваем ровно в 7.
 6. Zawsze tak zaczynacie dzień? Kiedy kończycie? — Вы всегда так начинаете день? Когда вы заканчиваете?
 7. Oni zaczynają bez was. Oni zawsze kończą na czas. — Они начинают без вас. Они всегда заканчивают вовремя.
 1. Idę do sklepu. Stoję obok sklepu. — Я иду в магазин. Я стою возле магазина.
 2. Gdzie idziesz? Gdzie stoisz? — Куда ты идешь? Где ты стоишь?
 3. On idzie z nią. On stoi na przystanku i czeka na nas. — Он идет с ней. Он стоит на остановке и ждет нас.
 4. Ona nie idzie dzisiaj do pracy. — Она не идет сегодня на работу.
 5. Idziemy na piechotę. Stoimy w (na) miejscu. — Мы идем пешком. Мы стоим на месте.
 6. Idziecie z nami? Gdzie stoicie? — Вы идете с нами? Где вы стоите?
 7. Oni nigdzie nie idą. Zostają w domu. Czekają przed drzwiami. — Они никуда не идут. Они остаются дома. Они ждут перед дверью.
 1. Poczekaj, ja jem. — Подожди, я ем.
 2. Co jesz? — Что ты ешь?
 3. On je rogala z mlekiem. — Он ест рогалик с молоком.
 4. Ona nic nie je. Ma dietę. — Она ничего не ест. Она держит диету.
 5. My rzadko jemy w pracy. — Мы редко едим на работе.
 6. Co jecie na śniadanie? — Что вы едите на завтрак?
 7. Oni jedzą rybę z warzywami. — Они едят рыбу с овощами.
 1. Widzę cię. — Я вижу тебя.
 2. Widzisz mnie? — Ты меня видишь?
 3. On nic nie widzi. — Он ничего не видит.
 4. Ona dobrze widzi. — Она хорошо видит.
 5. Widzimy zmiany. — Мы видим изменения.
 6. Też ich widzicie? — Вы их тоже видите?
 7. Oni widzą daleko. — Они видят далеко.
 1. Biorę cię ze sobą. — Я беру тебя с собой.
 2. Bierzesz coś ze sobą? — Ты что-то с собой берешь?
 3. On bierze od życia wszystko, co najlepsze. — Он берет от жизни самое лучшее.
 4. Nie, nie bierzemy tego. — Нет, мы это не берем.
 5. Dlaczego to bierzecie? — Почему вы берете это?
 6. Oni zawsze biorą ze sobą psa na wakacje. — Они всегда берут с собой в отпуск собаку.
 1. Ja to wezmę. — Я это возьму.
 2. Weźmiesz te dokumenty? — Ты возьмешь эти документы?
 3. On to weźmie ze sobą. — Он возьмет ее с собой.
 4. Ona weźmie urlop. — Она возьмет отпуск.
 5. Weźmiemy wszystko, co potrzebne. — Мы возьмем все, что нужно.
 6. Weźmiecie to? — Вы это возьмете?
 7. Dlaczego oni tego nie wezmą? — Почему они это не возьмут?